دسته: حقوق

قانون مجازات، انواع جرائم

نوامبر 10, 2019 By tZb7OPr4JJ

برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حد، روش دلایل قانونی حاکم می‌باشد.اگر این دلایل وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. این دلایل […]

مفهوم عدالت، مداخله در

نوامبر 10, 2019 By tZb7OPr4JJ

مفهوم عدالت در حقوقالف) مفهوم عدالتتعریف عدالت «عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت […]

قاعده لاضرر، مفهوم ضرر

نوامبر 10, 2019 By tZb7OPr4JJ

عدم النفع در حقوق ایران براى بررسى قابل مطالبه بودن عدم النفع، در حقوق ایران، ابتدا به قواعد و اصول کلى قابل استناد در این […]

سعادت و کمال، کرامت انسان

نوامبر 10, 2019 By tZb7OPr4JJ

«إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ»(۳۲).ما تو را (چشمه) کوثر دادیم.پس براى پروردگارت نماز گذار و قربانى کن دشمنت خود بى […]