دسته: رشته مدیریت

دانلود تحقیق در مورد دانشگاه شهید بهشتی، مطالعات اجتماعی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

.مرندی، علیرضا.(۱۳۷۹). بهداشت عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. موسسه­ی تحقیقات بهبود زندگی زنان                                          . http://www.farsi.riwl.وامقی، مروئه. صدیقی، ژیلا. طاووسی، محمود. جهانگیری، کتایون. سید علی، آذین. […]

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

۴-۷-۱۱. محاسبه یازدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد، انسجام اجتماعی ۱۰۳۴-۷-۱۲. محاسبه دوازدهم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، تعهد ،پذیرش اجتماعی ۱۰۴۴-۷-۱۳. محاسبه سیزدهم:ضرایب رگرسیونی سبک […]