دسته: مدیریت

پایان نامه : ابعاد یادگیری سازمانی

آوریل 14, 2020 By vZbR33JZrQ

ابعاد یادگیری سازمانی برای اندازه ­گیری یادگیری سازمانی از عامل­های یادگیری استفاده می­شود.عامل­های یادگیری سازمانی عناصر یادگیری هستند که برآیند انها وسعت و عمق یادگیری […]