دسته: Uncategorized

حافظه و رنگها

مارس 26, 2020 By vZbR33JZrQ

از طرفی کودکان پس از آشنایی مقدماتی با رنگها نسبت به آنان عکس العمل نشان می دهند تا آنجا که بعضی از رنگها را نسبت […]

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

                                                  […]

نوامبر 13, 2019 By vZbR33JZrQ

                                                  […]

نوامبر 13, 2019 By U0qlBd9rVA

                                                  […]

دانلود فیلم آشفته گی 

می 5, 2019 By 99

پس از تجربه موفق خفه گی ، جیرانی “آشفته گی” را کلید زد. فیلم سینمایی “آشفته گی” جدیدترین فیلم فریدون جیرانی است که در اسپندماه ۹۶ در تهران آغاز به […]