Search Results for: اعتماد سازمانی

پایان نامه مدیریت در مورد رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی

آوریل 14, 2020 By vZbR33JZrQ

رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است، و کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث می گردد که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوء ظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج پیدا کند و ارتباطات باز و […]

پایان نامه مدیریت در مورد : اعتماد سازمانی

آوریل 14, 2020 By vZbR33JZrQ

اعتماد سازمانی ۲-۱۲مقدمه مدیریت بر مبنای اعتماد تکنیکی است که انسانها در روابط خود آن را به کار می تا گیرند؛ اما تا کنون بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را آموزش داد و در جایگاه های مختلف از آن بهره گرفت، نگریسته نشده است. صاحب نظران باور دارند که اعتماد می […]

پایان نامه اعتماد بین فردی، اعتماد سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

این نوع اعتماد از طریق ویژگی‌های شخصی نظیر نژاد، جنسیت و پیشینه خانوادگی ایجاد می‌شود که به عنوان شاخص‌های عضویت در یک سیستم فرهنگی عمومی به کار می‌رود. با فرض اینکه، انسان‌ها به اعتماد در تعاملات نیاز دارند، ویژگی‌های شخصی عامل مهمی برای تصمیم‌گیری در مورد این اعتماد می‌باشد. اگرچه، اعتماد مبتنی بر خصیصه‌های فردی […]

پایان نامه درمورد اعتماد سازمانی، مودی و همکاران

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

  شکل ۲-۲  عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی۲-۲۵-۳- مدل مودی و همکاران : مودی [۷۸]و همکاران (۱۹۸۲) در مدل نظری خود، چهار دسته و گروه از پیش شرط های تعهد سازمانی را بیان نموده اند که بیانگر عوامل موثری هستند و موجب                                   تعهد سازمانی می شوند :۱- ویژگی شخصی و فردی [۷۹]، مانند […]

دانلود تحقیق با موضوع ابعاد اعتماد سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری

دسامبر 6, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۴-۲. پیشینه خارجی پژوهش باتمن (۲۰۰۰) در تحقیقی به بررسی رابطه ابعاد سلامت سازمانی ( تاکیدات علمی، ساخت دهی و نفوذ مدیر) با برخی از جنبه های تفویض اختیار به زیردستان پرداخت. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که بین سلامت سازمانی با تفویض اختیار به زیردستان رابطه معنی داری وجود دارد. ندرلندز […]

پایان نامه انواع اعتماد در سازمان، تعریف اعتماد سازمانی

دسامبر 2, 2019 By vZbR33JZrQ

در این زمان است که باید ریشه های فردی، اقتصادی و گروهی تغییر شناخته شده و فواید تغییر به خوبی برای کارکنان توضیح داده شود. چون با این مقاومت بهره وری کاهش می یابد و افراد ترجیح می دهند فعالیتی نداشته باشند.   دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن […]

تحقیق رایگان با موضوع ساختار سازمانی، اعتماد متقابل

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

  2-1-4) تأمین­کنندهدر چهارمین اصل دمینگ ذکر شده است: ”  انتخاب کسب و کار برتر، تنها با توجه به قیمت، بس است. بجای اینکه به حداقل کردن هزینه­ کل بپردازید، به سمت استفاده از یک تأمین­کننده برای هر قلم، بر مبنای ارتباط بلندمدت مبتنی بر وفاداری و اعتماد پیش بروید (صائمی صدیق به نقل از فاستر[۳۰]، […]

مقاله رایگان درباره رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، احساس داشتن اعتماد به دیگران

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

تحقیقات انجام شده در داخل:۱-سید نقوی و همکارانش (۱۳۸۷) پژوهشی را به منظور بررسی رابطه بین رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی انجام دادند.نتایج به دست آمده دراین تحقیق نشان می­دهد که بین رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد در واقع بین متغیر رفتارهای آرمانی انگیزش الهام­بخش و متغیر فردی […]

تحقیق درمورد ارزیابی سلامت سازمانی، اعتماد بین شخصی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

 لایدن و کلینگل با توجه به یافته­ های تحقیق آماری که درموردارزیابی سلامت سازمانی دانشکده آموزش عالی انجام داده­اندبرای سلامت سازمانی ۱۱ مؤلفه ارائه کرده­اند: بعداول- ارتباط: یک سازمان سالم دارای ارتباط کافی است و ارتباط مستمر میان همکاران و همینطور بین زیردستان و سرپرستان تسهیل می­شود. ارتباط باید دوطرفه و بدون ترس و در […]

پایان نامه با موضوع ارتباطات سازمانی، اعتماد به سازمان

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

اعتماد به اینترنت به عنوان یک مولفه کلیدی در پذیرش دولت الکترونیک محسوب می‌شود. (کارتر،  ۲۰۰۵)آنگ  و همکاران به ارائه سه اصل که برای افزایش ادراک از اعتماد در اینترنت موثر هستند پرداختند. این ابعاد عبارتنداز:۱- توانایی فروشنده به تحویل کالا و یا خدمت به شکل وعده داده شده. ۲ – تمایل فروشنده الکترونیکی به […]

مقاله اعتماد به نفس، اهداف سازمانی

دسامبر 2, 2019 By vZbR33JZrQ

در سازمانهایی با فرهنگ قوی، تعهد اجتماعی بین افراد بسیار بالاست و به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.۲– وجدان کار:در این سازمانها کار به عنوان ارزش پذیرفته شده است و بیکاری منفور تلقی می گردد.۳– مدیریت کیفی:   دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل […]

پایان نامه درمورد اعتماد و سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش سازمانی

نوامبر 30, 2019 By x3Zs3WS17c

                                                فهرست نمودار ها        عنوان                                          صفحه: نمودار ۱-۲ فن آوری کامپیوتری گروهی……………………………………………………………………………….۱۹نمودار ۲-۲-انواع دانش، برنج فروش آذر………………………………………………………………………………۲۴نمودار ۵-۲- اعتماد و سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………۴۶نمودار ۷-۲- مدل سرمایه فکری مدیریت دانش…………………………………………………………………….۷۱نمودار ۸-۲- مدل مدیریت دانش………………………………………………………………………………………..۷۲نمودار ۹-۲- عناصر و رویکردهای سازمانی…………………………………………………………………………۷۷نمودار ۱-۴- بررسی جنسیت پاسخگویان در نمونه مورد مطالعه……………………………………………۱۰۴نمودار ۲-۴- بررسی تحصیلات پاسخگویان در نمونه مورد مطالعه………………………………………..۱۰۵نمودار ۳-۴- […]

رابطه ی هوش سازمانی و سلامت سازمانی

آوریل 14, 2020 By vZbR33JZrQ

رابطه ی هوش سازمانی و سلامت سازمانی بر اساس فرضیه های زیادی که برای انطباق هوش فردی با شرایط سازمانها مطرح شد، نخستین فرضیه بر این منطق استوار بوده که توان تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر آن برای رسیدن به هدف، همان شباهتی است که بین هوش فردی وهوش سازمانی مطرح است. بنابراین، […]

پایان نامه : ضعف های سلامت سازمانی

آوریل 14, 2020 By vZbR33JZrQ

ضعف های سلامت سازمانی لایدن و کلینگل برخی از نشانه های ضعف سلامت ســازمانی را به شرح زیر بیان می دارند: ۱ ) کاهش سودمندی و منفعت سازمان؛ ۲ ) افزایش غیبت کارکنان؛ ۳ ) فقدان کانال های ارتباطی باز؛ ۴ ) اتخاذ همه تصمیمات در سطوح عالی سازمان؛ ۵ ) فقدان تعهد کارکنان نسبت […]

دانلود پایان نامه مدیریت : استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان:

آوریل 14, 2020 By vZbR33JZrQ

استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان: یک سازمان در ایجاد یک محیط کارآفرین باید از یک روند یا فراگرد پیروی نماید. اگر چه این فرآیند می تواند توسط افراد درون سازمان انجام شود، غالباً سازمان ها با بهره گرفتن از افرادی که خارج از سازمان هستند این فرایند را تسهیل می کنند. اولین گام در پیاده […]

دانلود مقاله و پایان نامه : فرآیند چهارگانه کارآفرینی سازمانی کانتر:

آوریل 14, 2020 By vZbR33JZrQ

فرآیند چهارگانه کارآفرینی سازمانی کانتر: از سوی دیگر مراحل کارآفرینی سازمانی، از سازمانی به سازمان دیگر و از ایده ای تا ایده دیگر تفاوت دارد و نمی توان فرمول ثابت و استانداردی برای آن ترسیم نمود، اما مراحل و اصول مشترکی در فرآیند کارآفرینی سازمانی و رفتارهای کارآفرینان دیده شده است که از جمله مراحل […]

مذاکره درون سازمانی، روابط انسانی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

مذاکره درون سازمانی : گروه ها اغلب از طریق نمایندگان خود مذاکره می کنند . در این صورت ، هر نماینده ناگزیر است نخست توافق اعضای گروه خود را بدست آورد و بعد آن ، دو نماینده بتوانند با یکدیگر به توافق برسند در مذاکره درون سازمانی ، هر نماینده یا مجموعه ی نمایندگان تلاش […]

پایان نامه تصمیم گیری راهبردی، قابلیت های سازمانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

  دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی   ▪ فصول مشترک فعالیت های کلیدی در تعامل با بخش های سازمان شناسایی گردد.▪ برعواملی نظیر منابع، ‌روشها و مواد […]

پایان نامه تصمیم گیری راهبردی، قابلیت های سازمانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

▪ فعالیت های ضروری به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر به صورت سیستمی تعریف شوند. ▪ مسوولیت و پاسخگویی برای مدیریت فعالیت های کلیدی به صورت شفاف ایجاد گردد.▪ قابلیت فعالیت های کلیدی اندازه گیری و تجزیه و تحلیل گردد.▪ فصول مشترک فعالیت های کلیدی در تعامل با بخش های سازمان شناسایی گردد.▪ برعواملی […]

پایان نامه علائم فرسودگی شغلی، ویژگی های سازمانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۲-۵-۱- خستگی یا ازمحلال عاطفی آن دسته از شرایط درونی که به وسیله جنبه افراطی عوامل شخصی و سازمانی به وجود می آید عوامل شخصی مانند مسائل زندگی، قانونی و مالی گاه آنقدر در زندگی فرد مهم می شود که او را تسلیم حوادث می کند و امور زندگی را رها و به سرنوشت واگذار […]

تحقیق رایگان درمورد افزایش اثربخشی سازمانی، مدیریت دانش در سازمان

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

    مقدمه :شتاب تغییرات و دگرگونی های محیطی ، فضای رقابتی فشرده ای را ایجاد کرده است . سازمان ها برای بقاء در این عرصه ناگزیر می باید به سطح بالایی از دانش و اطلاعات دست یابند و علاوه بر آن از کارکنانی خلاق ، دانش مدار و با قدرت تصمیم گیری بهره مند باشند […]

پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی، حل مسائل سازمانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

بین عضو بودن و رضایت شغلی در کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  مدیران و مسئولین سازمانی بانک پارسیان، بایستی همیشه در عمل و برنامه ریزی‌های خود به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی درون و برون سازمانی توجه نمایند.آن‌ها بایستی در تصمیم گیری‌های روزانه خود در اجرای برنامه‌های کوتاه […]

پایان نامه درمورد اثربخشی سازمانی، اثربخشی سازمان

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

کنترل های پیش از عمل، به کنترل هایی اطلاق می شود که قبل از انجام هرعملی شروع می شود.کنترل های پس از عمل به کنترل هایی اطلاق می شود که در آن مجموعه استانداردهای عملکرد و نظارت فعال در آن وجود دارد و پذیرش و رضایت کارکنان با این استانداردها ارزیابی و سنجیده می شود.کنترل […]

پایان نامه مدیریت منابع انسانی، هویت یابی سازمانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

با نگرش فوق و دانستن اهمیت نیروی انسانی در تداوم فعّالیت و حرکت رو به رشد سازمانها ، بررسی وضعیت نیروی انسانی واحد اقتصادی به نام بانک در ابعاد مختلف از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد، زیرا می تواند تا حدود زیادی نحوۀ فعّالیت و استمرار آن را در آینده مشخص و معلوم کند و […]

پایان نامه اصول سازمان یاد گیرنده، ضرورت یادگیری سازمانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

یادگیری سه حلقه ای: بالاترین سطح یادگیری سازمانی، یادگیری سه حلقه ای، یا یادگیری ثانویه[۸۸] نام دارد و زمانی اتفاق می افتد که سازمان ها یاد بگیرند چگونه یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای را اجرا کنند (یار احمدی، ۱۳۸۷). یادگیری سه حلقه ای شامل نحوه یادگیری است (کامینز و ورلی، ۱۳۸۵). اگر […]

پایان نامه کشورهای آسیایی، اعتماد به نفس

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

 ۲-۴رضایت شغلی « رضایت شغلی » مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است. عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل، شرایطی که در […]

پایان نامه در مورد  تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی، ارتباطات سازمانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

برقراری ارتباط با یک کارمند زیردست نوعی اهرم نیرومند در برانگیختن کارکنان است. ۲- ارتباط افقی: که مربوط به سطح کاری برابر است. یعنی طرز تلقی مشترک بین کارکنان یک طبقه کاری موجبات صمیمت بین آنها را فراهم می‌کند و روی عملکرد آنها تأثیر می‌گذارد. جامعه‌شناسان معتقد هستند که با تحکیم روابط، روحیه مشترک کاری، […]

ارتباطات سازمانی، تغییرات تکنولوژی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۴. فرایندهای مدیریت تعارض؛ در سازمان‌ها از طریق ارتباط میان اعضای سازمان، تعارضاتی بوجود می‌آید که در نتیجه آن‌ها، اعضای سازمان، سعی می‌کنند از طریق یکسری فرایند ارتباطی، به‌مدیریت تعارض پرداخته و در وضع آن بکوشند. ۵. فرایندهای ارتباط خارجی؛ در هر سازمان، یکسری فرایندهای ارتباطی وجود دارد که چند سازمان را با یکدیگر و […]

منابع تحقیق درمورد تصمیم‌گیری مشارکتی، ارتباطات سازمانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

حوزه‌های سنّتی تحقیقات راجع به ارتباطات سازمانی ناظر به ۴ زمینه بود؛ که چهار گرایش تحقیقی به‌وجود آمد: ۱. کانال‌های ارتباط؛ تحقیقات مربوط به کانال، به جریان اطلاعات، به‌عنوان یک امر مرتبط با ساختار نگاه می‌کند؛ یعنی به جریان رو به بالا، رو به پائین و افقی اطلاعات نظر دارد. ۲. محتوای ارتباطات؛ تحقیقات گوناگونی […]

منابع تحقیق با موضوع افزایش اثربخشی سازمانی، انتظارات و خواسته ها

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

کلانیس[۳۷] (۱۹۸۸) تأکید داشت که عنصر اصلی بازاریابی رابطه‌مند در مفهوم قول (پیمان) نهفته است. به عقیده او مسئولیت بازاریابی تنها دادن قول و وعده ها نیست، بلکه به شکل قابل ملاحظه ای در عمل کردن به وعده‌ها و به انجام رساندن قول‌های داده شده است. تحقق بخشیدن به وعده‌های داده شده از اهمیت بسیاری […]

پایان نامه پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

۸-تحقیقی به­وسیله آلبراتورک[۴۵] در سال ۲۰۰۵ تحت عنوان افزایش سطح رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه­های ترکیه انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق ۱۰۱۸ عضو هیات علمی دانشگاه­های ترکیه بود. در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که اعتماد افراد به مافوق خود بر روی رفتار شهروندی سازمانی آن­ها اثر می­گذارد و اعتماد به […]

تحقیق رایگان با موضوع مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای در نقش و فرانقش

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

رفتار شهروندی سازمانی بیانگر فعالیت­های کاری مرتبط، داوطلبانه و اختیاری بوده و به طور مستقیم و ضمنی از طریق توصیف رسمی شغل و سیستم­های پاداش، سازماندهی شده و در نهایت کارآیی و اثربخشی سازمان را ارتقاء می­دهد (محمد، سال ۲۰۰۴، ص ۱۲۴). اورگان رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت کارکنان، برای بهبود بهره­وری […]

پایان نامه ارشد درمورد احساس داشتن اعتماد به دیگران، توانمندسازی روانشناختی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

۱- احساس شایستگی ۲- احساس حق انتخاب ۳- احساس مؤثربودن ۴- احساس معنی دار بودن ۵- احساس داشتن اعتماد به دیگران   دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی […]

تحقیق درباره اعتماد تعمیم یافته، سازمان و مدیریت

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

اعتماد تعمیم یافته، حوزه‌ای از کسانی را که ما بر هم کنش دارند، داشته باشند را در برمی‌گیرد. اعتماد تعمیم یافته مرزهای خانوادگی و همسایگی و قومی را در می‌نوردد و در سطح ملی گسترش می‌یابد. اعتماد تعمیم یافته لازمه‌ی همکاری و مشارکت میلیون‌ها شهروندی است که جوامع پیچیده و مدرن امروز را تشکیل می‌دهد. […]

روابط اجتماعی، فرهنگ سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

به طور کلی «بوسر» چند بعدی بودن مفهوم اعتماد یک توافق کلی وجود دارد. به این معنی که:چندسطحی بودن: اعتماد از تعاملات بین همکاران، تیم و ائتلاف‌های درون سازمانی منتج می‌گردد.ریشه در فرهنگ دارد: اعتماد با هنجارها، ارزش‌ها و اعتقادات در فرهنگ سازمانی ارتباط نزدیکی دارد.مبتنی بر ارتباطات است: اعتماد نتیجه‌ی رفتارهای ارتباطی مانند فراهم […]

پایان نامه دانش رسمی و دانش غیررسمی، دانش شخصی و دانش سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۲-۳- انواع دانش دانش از دیدگاه‌های مختلف طبقه‌بندی شده است، که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره شده است.  ۲-۲-۳-۱- دانش ضمنی و دانش صریح دانش صریح(عیان)[۱۱]سازمانی، دانشی است سازمان‌یافته و با محتوایی ثابت که می‌تواند از طریق به‌کارگیری فناوری اطلاعات، کدگذاری، تدوین و نشر داده شود. این دانش اصطلاحاً در قسمت فوقانی و […]

پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی نتایج، اهداف سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

 5-3-2رسمیّت   دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی   رسمیّت، به‌میزان یا حد استاندارد مشاغل سازمانی، اشاره می‌کند. در سازمان رسمی، روابط سازمانی به‌طور مکتوب و دقیق و […]

نگارش پایان نامه با موضوع ساختار سازمانی، رفتار کارکنان

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

چهارچوب نظری مبنایی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره­ی روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کنند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و گاهی به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات گیرد. ترکیب باورهای منطقی فرد پژوهشگر و تحقیقات […]

مقاله رایگان با موضوع خودارزیابی صحیح، عملکرد سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

با توجه به فرضیه اصلی تحقیق، فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از :۱.بین خودآگاهی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد .۲.بین خود مدیریتی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد .   دانلود یک […]

منابع تحقیق با موضوع رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

نوعی رفتار است فراتر از آنچه برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است رفتاری است که به صورت اختیاری و بر اساس علایق فردی می­باشد رفتاری است که به طور مستقیم پاداشی به دنبال ندارد و یا از طریق ساختار رسمی سازمانی مورد قدردانی قرار نمی­گیرد رفتاری است که برای عملکرد سازمان و […]

پایان نامه رایگان با موضوع رفتار شهروندی سازمانی، نظریه عدالت سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

شکل۲-۱ حیطه­های رفتار شهروندی سازمانی (داریوش ستایشگر و غلامعباس قدسی ،۱۳۸۷)   دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی   ۴- مردانگی : رفتار جوانمردانه­ای که از شکوه و […]

رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

مورمان اولین کسی بود که رابطه این دو را بررسی کرد. وی رابطه بین عدالت رویه­ای و چهار بعد از پنج بعد رفتار شهروندی را بررسی کرد. در مطالعه دیگری نیهوف و مورمن به مطالعه رفتار شهروندی سازمانی وتئوری مبادله بین۴۷۵ کارمند بیمارستان بررسی شد. آنها می­خواستند ببینند که اعتماد چه نقشی در عدالت سازمانی […]

منابع پایان نامه ارشد درباره عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی، فناوری و عدالت سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

رویکرد حق مدار به عدالت سازمانی، حقوق یک شیفت کار صادقانه باید به رفع نیازهای زندگی کارکنان، و تأمین حداقل معیشت آنان بیانجامد (پورعزت،۱۳۸۲).بنابراین واقعیت محیط تأثیر شگرفی بر ادراک عدالت در سازمان دارد و ممکن اسـت بـه تحریـف حقیقت بیانجامد. در مثال فوق، حقیقت و حق­مداری حکم می­ کند که حداقل حقوق پرداختـی درازای […]

مقاله رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد تعهد سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

امروزه تنها سازمان­هایی در عرصه­ رقابت از موقعیت مناسب برخوردارند که محور اصلی فعالیت خودشان را تأمین خواسته مشتریان و ارضای نیازهای آنان با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت قراردادند بالا بودن کیفیت محصولات و خدمات یک سازمان از بدیهیات و خصوصیات بسیار مهم آن سازمان محسوب می شود. سازگاری نهادی کیفیت میزان نهادینه­سازی فرایندها […]

دانلود تحقیق با موضوع بازی های رایانه ای، اعتماد مصرف کننده

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

تجهیزات و سوانحی که حین یک پرواز واقعی محتمل است ایجاب      می­نماید تا نخستین مراحل آموزش دانشجویان به طور مجازی و با بهره گرفتن از دستگاه های شبیه­ساز پروازی همانند کشورهای پیشرفته انجام گیرد. زیرا برای دانشجویان خلبانی در بحث آموزش مقدماتی پایه و پیشرفته تا سطوح عالی پروازی (خلبان یکم، معلم خلبانی، سر معلم […]

منبع مقاله درمورد رضایت از زندگی زناشویی، رفتار شهروندی سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

احساس و ادراک، از دیدگاه فیزیولوژیک، دو فرایند متفاوت هستند. یک تحرک حسی معین، می‌تواند که ادراک های کاملاً متفاوتی تولید کند و تحریک‌های حسی متفاوت، می‌توانند که به ادراک واحدی منجر شوند. کلیه اطلاعات فیزیولوژیک، نشان می‌دهد که یک تحرک معین همیشه فعالیت معینی در کورتکس حسی تولید می‌کند، اما واقعیت‌ها به طور آشکار، […]

فروش اینترنتی فایل پایان نامه کارآفرینی درون سازمانی، رفتار کارآفرینانه

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

  ۲-۹) انواع کارآفرینی:صاحب نظران تا کنون تقسیم بندی های مختلفی از کارآفرینی ارائه داده اند. در یک تقسیم بندی کلی دو شکل کارآفرینی فردی، شامل کارآفرینی آزاد یا مستقل و کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی گروهی، شامل کارآفرینی سازمانی  قابل طرح و تبیین است (صمدآقایی، ۱۳۷۷). کارآفرینی فردی بر طبق دیدگاه بای گریو (۱۹۹۴، به […]

پایان نامه کارآفرینی درون سازمانی، سرمایه های اجتماعی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

  ۲-۷) مفهوم کارآفرین در مورد فرد کارآفرین و مجموعه ویژگی های چنین فردی، تبیین های متفاوتی ارائه شده است. از یک منظر می توان گفت که ” کارآفرین فردی است که دارای ایده نو و جدید است و از طریق فرآیند تأسیس و ایجاد یک کسب و کار (شرکت) و قبول مخاطره، محصول یا […]

پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، مفهوم سازی معنویت در محیط کار

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

  در این تحقیق ما از مفهوم‌سازی معنویت در محیط کارکه توسط میلیمن و همکارانش (۲۰۰۳) صورت گرفته است، استفاده می‌کنیم. در سال ۲۰۰۳ میلیمن و همکارانش سه بعد از هفت بعدی را که اشمس و دوچن (۲۰۰۰) برای سنجش معنویت در محیط کارمطرح کرده بودند، انتخاب نمودند؛ و در یک تحقیق تجربی از آنها […]

پایان نامه سرمایه اجتماعی سازمانی، شبکه اجتماعی همراه

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

بنا به عقیده لینا و وان بورن، سرمایه اجتماعی از چهار طریق، منجر به پیامدهای سودمند می‌گردد:۱- سرمایه اجتماعی به منزله یک مجوز برای تعهد فردی: وقتی سرمایه اجتماعی سازمان، بالا است، افراد برای صرف نظر کردن از منافع فردی کوتاه مدت خود به نفع منافع و هدف‏های بلند مدت سازمانی، مبنا و دلیل عقلایی […]

رفتار شهروندی سازمانی، انواع عدالت سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

الف)اعتمادیکی از مبانی اصلی اقدامات مدیریتی در عصر حاضر ، ایجاد اعتماد میان کارکنان و مدیران بوده و یکی از گام های مهم حرکت به سوی شکل دهی این رفتار ، ایجاد اعتماد است . کرکر معتقد است که مراودات قانونمند میان کارکنان و مدیران باعث ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد میان آنها شده که […]

پایان نامه درمورد حیطه های رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای شهروندی سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

-رفتارهای تعاملی (رفتارهای پاداش دهی و تنبیهی اقتضایی ، غیر اقتضایی ) -رفتارهایی با تئوری رهبری مسیر – هدف (رفتارهای تشریح کننده نقش، رویه ها یا رفتار رهبری حمایتی ) و یا تئوری رهبری مبادله رهبر ، عضو مرتبط هستند.در مجموع ، رفتارهای رهبری تحول آفرین با هر پنج مؤلفه رفتارهای شهروندی سازمانی ارتباط معنادار […]

تحقیق درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

فارت[۷۴] و مرنس[۷۵]  (۱۹۷۵) در یک مطالعه که ۴ دانشجوی لیسانس و پایین تر را در بر می گرفت دریافتند که دانش‌آموزانی که اخلاق کاری پروتستان را تأیید می‌کنند، داده‌های بیشتری را به سازمان  می‌آورند نظیر ساعت کاری وستاده های بیشتری نسبت به افرادی دارند که اخلاق کاری پروتستان را تأیید نمی‌کنند. ریان ) ٢٠٠٠ […]

پایان نامه درمورد سطح رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

     ب: پیشینه خارجی    دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی   ۱- کارن فنتون[۲۷] در سال (۲۰۰۴) تحقیقاتی تحت عنوان بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی ، […]

منابع مقاله درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، تقویت رفتار شهروندی سازمانی

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

رامین فر و همکاران در سال ۱۳۸۸ طی یک تحقیقی به بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بین ۱۱۶ نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تهران که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری بودند نشان دادند که رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با […]