Search Results for: سلامت روانی

پایان نامه ارشد با موضوع شادکامی و سلامت روانی، پرسشنامه سلامت عمومی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

 پورسردار، نوراله.، پورسردار، فیض اله.، پناهنده، عباس.، سنگری، علی اکبر و عبدی زرین، سهراب. (۱۳۹۱). تأثیر خوش‌بینی (تفکر مثبت) بر سلامت روانی و رضایت از زندگی: یک مدل روان‌شناختی از بهزیستی. مجله پژوهشی حکیم، شماره جلد ۱۶، صص ۴۹-۴۲.پیوسته­گر، مهرانگیز.، بشارت، محمدعلی.، پژوهی‌نیا، شیما و سیفی، محمدیاسین. (۱۳۹۱).  تبیین آسیب‌پذیری روانی بر اساس سبک­های دل­بستگی […]

پایان نامه رایگان درباره نظریات مرتبط با سلامت روانی، رابطه مثبت با دیگران

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

زمینه زندگی خوب و سلامت روانی را ریف گسترش داده است. او چارچوب نظری رفاه، زندگی خوب و سلامت روانی مثبت را براساس نظریه‌هایی چون نظریه‌های رشد در گستره عمر (به عنوان مثال اریکسون، ۱۹۵۹) نظریه‌های رشد شخصی و انسان گرایی (به عنوان مثال مازلو، ۱۹۶۸) و معیارهای سلامت روانی مثبت فرموله شده توسط جاهودا[۷۶]، […]

پایان نامه ارشد با موضوع سازمان بهداشت جهانی، تعریف سلامت روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

شاملو (۱۳۷۸: ۱۸) در تعریف سلامت روانی آن را عبارت از مجموعه عواملی دانسته است که در پیشگیری از ایجاد یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان نقش موثر دارند.سهرابی و نوبخت (۱۳۷۹) در تعریف سلامت روانی می‌گوید: سلامت روانی عبارت است از وضعیتی که در ضمن آن فرد توانایی بالقوه […]

سازمان بهداشت جهانی، تعریف سلامت روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

ج ) الگوی کلی نگر: این الگو سلامتی را بر حسب کلیت شخص تعریف می‌کند و جنبه‌های زیست شناختی، فیزیولوژیکی، روانی، هیجانی، اجتماعی، معنوی و محیطی افراد را شامل می‌شود و بر سلامتی بهینه، پیشگیری از بیماری و حالت‌های روانی و هیجانی مثبت متمرکز است. الگوی کلی نگر، سلامت معنوی را نیز در بر می‌گیرد […]

تعریف سلامت روانی، عوامل روان شناختی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۷ ) پیامدهای فرسودگی شغلی سلامت افراد از ویژگیهای مهم و مؤثر در سازمانها می‌باشد(ایاکوناندن[۴۷] و همکاران، ۲۰۰۹ به نقل از طاهری و همکاران، ۱۳۹۲). اگرچه شغل به سلامت روانی و جسمی‌کمک می‌کند و به کاهش ۴ تا ۱۰ درصدی شیوع افسردگی، اضطراب و بیماریهای جسمی‌در شاغلین نسبت به بیکاران منجر می‌شود (صفری و گودرزی، […]

شخصیت و سلامت روانی، کارکنان آزمایشگاه

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-۵ سوالات تحقیق ۱-۵-۱ ) سوال اصلی آیا بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان‌های خراسان شمالی و گلستان رابطه وجود دارد؟ ۱-۵-۲ ) سوالات فرعی آیا بین خستگی عاطفی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان‌های خراسان شمالی و گلستان رابطه وجود دارد؟آیا بین مسخ […]

پایان نامه با موضوع بهره‌وری نیروی انسانی، شخصیت و سلامت روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

   ۱ )فصل اول : کلیات پژوهش ۱-۱ ) مقدمه همواره نحوه کار افراد و محیط آن می‌تواند بر روی سلامت روان ایشان تأثیرگذار باشد و در نتیجه باعث ارتقا یا افت کاری ایشان می‌گردد. زندگی لاجرم ما را در مواجهه با محرک‌های تنش زا قرار می‌دهد و فشار روانی بسیار کم که فشار روانی […]

تحقیق رایگان درمورد مسؤلیت کیفری، سلامت روانی، طبیعت انسان

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

این قاعده بیان می دارد که قوانین اخلاقی بایستی غیر قابل تمییز باشند. به عبارت دیگر٬ اگر شخصی نخواهد کسی را بپذیرد که قانونی را بر بدن او تحمیل کند نباید این را برای دیگران نیز بکار گیرد٬ و بالعکس اگر کسی بخواهد که شخص قانونی را برای او بکار گیرد بایستی مشتاق و علاقه […]

دانلود پایان نامه مسؤلیت کیفری، سلامت روانی، طبیعت انسان

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

در برخی شرایط که اتانازی یک انتخاب نیست٬ پزشک به خاطر اینکه نمی تواند بیمار را رها کند عملی اجباری را انجام می دهد و اتانازی مناسب ترین راه درمانی تلقی می شود. چون برخی از جنبه های درد و رنج نمی تواند توسط دخالت های دارویی و جراحی درمان شود. در نتیجه اعتقاد به […]

دانلود مقالات : سلامت روانی، قانون اساسی، ارتکاب جرم

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجیت ادعای طرف قرار گیرد که «منجز» بوده و معلق نباشد.[۳۰] درباره مبنای حکم قانون مدنی، گفته شده است که:الف ـ جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیم است و اخبار معلق قاطع نیست و اثری ندارد.ب ـ اقرار باید متضمن خبر دادن از حقی باشد که پیش از […]

مقاله با موضوع امام علی (ع)، جبران خسارت، سلامت روانی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

درخصوص حق لازم است که حق مورد اقرار صرف‌نظر از نوع و ماهیت آن قابل مطالبه باشد. و مقرله بتواند رعایت آن را از مقر خواستار گردد. با توجه به این توجیه به نظر می‌رسد اقرار به تعهدات و دیون طبیعی که متعهد له حق مطالبه آن‌ها را ندارد تحت شمول قاعده اقرار قرار نخواهد […]

منبع تحقیق با موضوع امام علی (ع)، حقوق انگلیس، سلامت روانی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

چنانکه در فقه گفته‌اند حق در تعریف شامل حق‌الله و حق‌الناس است. حال اگر مقر اقرار به نفع خودش نماید نوعی ادعا به حساب خواهد آمد که ثابت نیست، و نیاز به بررسی و امعان‌نظر قضایی دارد. 3ـ۱ـ۱ـ۲ـ د‌ـ ضرر مقراقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیت جسمی مقر (در امور کیفری) و یا […]

دانلود تحقیق در مورد تکنولوژی آموزشی، جهاد کشاورزی، سلامت روانی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

[۳۱۴] – شهربانو قهاری و دیگران ،  پیشین ،ص ۳۲.[۳۱۵] – رونالد براون، ص ۱۲.[۳۱۶] – علی نقی فهیمی،” بررسی احادیث در زمینه راهکارهای تربیتی به منظور پیشگیری از رفتارهای نابهنجار جنسی نوجوانان و جوانان”، علوم تربیتی: تربیت اسلامی، ۶ (بهار ۱۳۸۷): ص ۳۰.[۳۱۷] – ابن شعبه حرانی، تحف العقول عن آل رسول، (احمد جنتی)، […]

پایان نامه درباره سلامت روان و ایمان، اختلالات روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۲- این پژوهش نشان داد متغیر ایمان مذهبی، نمی­تواند از طریق متغیر واسطه­ای سبک دل‌بستگی دوسوگرا، سلامت روانی را پیش ­بینی کند. لذا پیشنهاد می‌شود این مدل با دو سبک دل‌بستگی ایمن و اجتنابی در پژوهش‌های دیگری مورد بررسی قرار گیرد و نیز سبک دل‌بستگی دوسوگرا نیز در تحقیقات دیگری با جامعه آماری متفاوتی مورد […]

رابطه ی هوش سازمانی و سلامت سازمانی

آوریل 14, 2020 By vZbR33JZrQ

رابطه ی هوش سازمانی و سلامت سازمانی بر اساس فرضیه های زیادی که برای انطباق هوش فردی با شرایط سازمانها مطرح شد، نخستین فرضیه بر این منطق استوار بوده که توان تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر آن برای رسیدن به هدف، همان شباهتی است که بین هوش فردی وهوش سازمانی مطرح است. بنابراین، […]

پایان نامه سازمان بهداشت جهانی، مفهوم سلامت اجتماعی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش      ۲-۱. مقدمهسلامت یکی از مباحث مطرح در بسیاری از فرهنگ‌هاست و هریک از این جوامع در فرهنگ خود تعریف و شاخص‎‌هایی برای سلامت قائل هستند متاسفانه سلامت جزء آن دسته از نعمت‌هایی است که تا زمانی از دست نرود ارزش آن به درستی شناخته نمی‌شود تعریف دقیق […]

پایان نامه رایگان درمورد هوش هیجانی و سلامت، رضایت از زندگی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-موضوع پژوهش :بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی 2- ابعاد موضوع پژوهشی :با نگاهی به موضوع مورد بررسی و با توجه به پژوهشها و بررسیهایی تا به امیرو انجام گرفته و به ثبت رسیده است احتمالاً ممکن است تفاوت میان افراد از لحاظ هوش هیجانی با سلاما روانی آنها به بساری از مسائل که در […]

پایان نامه ابعاد مؤثر بر سلامت روان، خود بیمار انگاری

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

در اینجا پرداختن به این سؤال ضروری به نظر می رسد که آیا نقاشی درمانی به افسردگی، خود بیمار انگاری، روان پریشی، اضطراب، وسواس، حساسیت بین فردی، فوبیا، کاهش خصومت و پارانویا             دانش آموزان کلاس ششم شهرستان گچساران مؤثر است؟  ۱-۳- اهمیّت پژوهش به علّت تاثیرات زیان آور پرخاشگری بر رشد کودکان، پرخاشگری در دوره […]

پایان نامه رایگان با موضوع خصوصیات افراد دارای سلامت روان، بخشایش و نادیده گرفتن خشم

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۲-۲ مکتب تحلیل بیوانرژتیکی بیوانرژتیک، شیوه­ای جهت درک و شناخت «شخصیّت انسان» است اساس این روش‌شناختی را بدن و فرآیند‌های انرژیکی آن تشکیل می­ دهند بنیان گذار روش تحلیل بیوانرژیکی، الکساندر لوون (متولد ۱۹۱۰ میلادی) است.نام دیگر روان درمانی به شیوه بیو انرژتیک «تحلیل انرژتیکی» است در چنین درمان بیوانرژتیکی به فرد کمک می شود […]

پایان نامه تاریخچه ی سلامت روان، جنبه های فیزیولوژیک

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

ریشه های تحولی هیجان لذت نسبت به هیجان شادی، در متون مربوط به روانشناسی تحول، کمتر مورد بحث قرار گرفته است. شاید دلیل این امر، این باشد که اساساً لذت به عنوان مولفه ی هیجانی شادی، محسوب می‌شود و لذا می‌توان ریشه های تحولی شادی در بعد هیجانی را به نوعی به عنوان تحول هیجان […]

فایل پایان نامه تاریخچه ی سلامت روان، جنبه های فیزیولوژیک

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۲-۳ هیجان لذت ۲-۲-۳-۱ ریشه های تحولیریشه های تحولی هیجان لذت نسبت به هیجان شادی، در متون مربوط به روانشناسی تحول، کمتر مورد بحث قرار گرفته است. شاید دلیل این امر، این باشد که اساساً لذت به عنوان مولفه ی هیجانی شادی، محسوب می‌شود و لذا می‌توان ریشه های تحولی شادی در بعد هیجانی را […]

پایان نامه با موضوع تاریخچه ی هیجانات مثبت، آسیب شناسی روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

       دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی   فصل دوممبانی نظری و پیشینه پژوهش      ۲-۱ مقدمهبراساس مطالعات و پژوهش های متعددی که در حیطه ی سلامت روان […]

منابع تحقیق درمورد پرسشنامه سلامت عمومی، ضرایب آلفای کرونباخ

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

  3-2-4- پرسشنامه سلامت عمومی‌گلد برگ و هیلرGHQ-28: پرسشنامه سلامت عمومی‌گلدبرگ و هیلر GHQ-28 (1979) شناخته شده ترین ابزار غربالگری در روانپزشکی است که تاثیر شگرفی بر پیشرفت پژوهش‌ها داشته است و برای شناسایی اختلالات روانی غیر سایکوتیک در شرایط گوناگون در سطح گسترده‌ای به کار می‌رود.این پرسشنامه برای سرند نمودن اختلالات روانی در جمعیت عمومی‌گسترده […]

پایان نامه درمورد انواع دیدگاه‌های سلامت عمومی، عوامل موثر در سلامت عمومی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

سلامت عمومی عبارت است از کلیه اقدامات و کاربرد قوانین و مقرراتی که جهت پشگیری از ابتلا به بیماری روانی به کار می‌رود و هدف آن‌ها ارتقاء سطح سلامتی فکر است.  جدا کردن سلامت عمومی‌به صورت کاملاً مجزا از دیگر ابعاد بهداشت عمومی امری دشوار است.  زیرا بهداشت یا سلامتی واژه‌ای کلی است و ناشی […]

پایان نامه مباحث نظری کانون کنترل سلامت، ویژگی‌های محیط‌های تاب آور

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

  ۲-۱-۲-۷- ویژگی‌های محیط‌های تاب آورحسن شاهی (۱۳۹۰) در این محیط‌ها باورهای مثبت وجود دارد و شناسایی نقاط مثبت در راس کار قرار دارد.  حمایت‌های بی چشمداشت، چالش طلبی حمایت گرانه، فرصت‌هایی برای رقابت اجتماعی و حل مسئله، فرصت‌هایی برای مشارکت و مسئولیت دهی، باورمندی و اعتقاد و ایمنی، شنیدن و درک کردن از جمله […]

منابع پایان نامه ارشد درمورد هموگلوبین گلوکوزیته، کانون کنترل سلامت

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوهء CBT بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون در بیماران مبتلا به دیابت هدف کلی تحقیق حاضر می‌با شد. 1-4-2- اهداف کاربردی: نتایج تحقیق از لحاظ کاربردی اهمیت زیادی برخورداراست و می‌تواند مورد توجه پزشکان، متخصصین  غدد و متابولیسم، پرستاران، روانپزشکان، بیماران، خانواده‌ها […]

پایان نامه ارشد درمورد ابتلا به بیماری، اختلالات روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

برای مدیریت و دستیابی به کنترل مناسب این بیماری وابسته است(کنت،‌هاس، راندل، لین، تورپ وهمکاران[۱]، ۲۰۱۰، به نقل از امیری ۱۳۸۹). مردم مسئولیت اخلاقی و وظیفه عمومی‌دارند که شیوه زندگی سالمی‌داشته باشند تا باری بر دوش جامعه نگذارند.  افراد می‌توانند این گونه فشارها را با تغییراتی چند در رفتار خود، مانند رانندگی با سرعت کمتر […]

تحقیق رایگان درباره عوامل روانی اجتماعی، تغییر در سبک زندگی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهشهر چه بیشتر از قرن بیست و یکم می‌گذرد بیشتر شاهد جهانی شدن، تغییر در سبک زندگی مردم و صنعتی شدن هستیم که یکی از نتایج این پیشرفت‌ها، تغییر در الگوی بیماری‌هاست. امروزه به سبب پیشرفت‌های علمی و پزشکی بیماری‌های عفونی جای خود را به بیماری‌های مزمنی چون سرطان، بیماری‌های قلبی-عروقی […]

دانلود تحقیق با موضوع سندرم روده تحریک پذیر، استرس یا فشار روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

  دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی   دیابت یک بیماری مزمن و از شایعترین بیماریها دراغلب جوامع است و علیرغم پیشرفت قابل توجه علم پزشکی هنوز هم […]

پایان نامه ویژگی‌های جمعیت شناختی، پرسشنامه سلامت عمومی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

عبدی ماسوله و همکاران(۱۳۸۶)، پژوهشی در رابطه با بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روانی ۲۰۰ نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادند. نمونه گیری به صورت چند مرحله ای انجام دادند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه : ویژگی‌های دموگرافیک، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و پرسشنامه سلامت عمومی‌بوده است. نتایج […]

پایان نامه مدل یابی معادلات ساختاری، پرسشنامه سلامت عمومی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۳ـ به گفته سالیون شخصیت سالم بایستی بنا به گفته چارلز اسپیرمن در حال «آموزش و فراگیری روابط و ارتباطات » می‌باشد.۴ـ زندگی شخص برخوردار از سلامت روان، دارایی جهت یافتگی است. بدین معنی که امیالش را به نحوی یکپارچه می‌سازد که منجر به رضایتمندی شود یا اضطراب او را نسبتاً کم کند یا از […]

منبع پایان نامه : انجمن ملی بهداشت روانی، اختلالات اضطرابی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی، افراد دارای سلامت روانی دارای خصوصیات زیر هستند:ـ آنان احساس راحتی می‌کنند؛ ـ خود را آنگونه که هستند می‌پذیرند؛ـ از استعدادهای خود بهره مند می‌شوند؛ـ نگرانی، ترس و اضطراب و حسادت کمی‌دارند و دارای اعتماد به نفس می‌باشند؛ـ سیستم ارزشی آنان از تجارب شخصی سرچشمه می‌گیرد؛ـ احساس خوبی نسبت […]

پایان نامه درباره افزایش بهره‌وری، بهداشت و سلامت

دسامبر 7, 2019 By vZbR33JZrQ

همان‌طور که می‌دانید مشاغل مختلف در محیط‌های متفاوت انجام‌گرفته و عوامل متعددی مثل رضایت کلی از شغل، رضایت از درآمد، رضایت از محیط فرهنگی شغلی و رضایت از روابط با همکاران که در محیط کاربر سلامت افراد مؤثر می‌باشد. همچنین عوامل متعددی نیز باعث بر هم خوردن سلامت روان افراد می‌شوند که از جمله آن‌ها […]

پایان نامه نام و نشان تجاری، شاخص های سلامت

دسامبر 6, 2019 By vZbR33JZrQ

نتیجه محصولات یا خدمات تحکیم یافته ای است که مورد توجه خریداران بالقوه قرار می­گیرند و با تاکید ان محصولات و خدمات توسط دیگران از دید آنها آن محصولات و خدمات به نام شرکت  ثبت می­شود.  برند چیست؟درلغت نامه بین المللی بازاریابی ،برند عبارت است از نام اختصاصی برای یک محصول همراه با شخصیت و […]

مقاله درباره اهمیت مقوله سلامت سازمانی، مفهوم سلامت سازمانی

دسامبر 2, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۲) سلامت سازمانی ۲-۲-۱)مفهوم سلامت سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ای است و شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان می گردد. یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی موثر و سودمند باشند .  ۲-۲-۲)سلامت […]

تحقیق درباره بهداشت و سلامت، عملکرد تحصیلی

دسامبر 1, 2019 By x3Zs3WS17c

اسنایدر و همکارانش امید را مجموعه‎ای شناختی می‎دانند که مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع گوناگون، انرژی معطوف به هدف و مسیرها است یا به عبارتی برنامه‎ریزی برای دستیابی به اهداف است. بنابراین امیدواری با تکفر هدف‎دار از دو مولفه مرتبط به هم یعنی مسیرهای تفکر و منابع تفکر، تشکیل شده است.مسیرهای تفکر انعکاس […]

تحقیق درباره عدم رعایت نظامات دولتی، رسیدگی به تخلفات، وضعیت سلامت روان

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱ ۲- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… ۱۱۱گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….۱۱۳فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵   چکیدهپزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی […]

نگارش پایان نامه در مورد اعتیاد به مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، بهداشت و سلامت

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

گفتار دوم: عوارض و ناهنجاری‌های ناشی از اعتیادمصرف طولانی مدت مواد، موجب اختلال در بهداشت و سلامتی جسمی و روانی فردی می‌شود که با بروز بسیاری از بیماری‌های مزمن و خطرناک همراه است. البته از آنجا که اعتیاد بیشتر به هنگام ایجاد و ساخت خانواده و در ارزشمندترین سالهای زندگی از نظر میزان کارایی رخ […]

پایان نامه با موضوع نظریه حلیت مشروط تغییر جنسیت، بیماری روانی، تغییر جنسیت

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

علامه طبرسی نیز در مورد این آیه می‌فرمایند: از آیه شریفه این نکته دریافت می‌شود که بر انسان خردمند و با ایمان زیبنده نیست دست به کارهایی بزند که برایش خطرهای بسیاری به همراه داشته باشد؛ همچنین به هنگامی که دعوت به ارزش‌ها و نهی از منکر، خطر مرگ را در پی دارد، ترک آن […]

بیماری روانی، ازدواج مجدد، مراسم عروسی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

پاسخ: در صورتی که شرط بکار کرده باشد حق فسخ دارد و معمولاً در محیط‌های ما شرط بکارت به عنوان یک شرط ضمنی و از پیش توافق شده می‌باشد و معنای فسخ این است که بگوید من عقد را فسخ کردم یا به هم زدم و به هر زبانی باشد کافی است.۶- عجر مرد از […]

دانلود تحقیق در مورد قانون مسئولیت مدنی، فعالیت های ورزشی، سلامت جسمانی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

۲-۳-۳-۱-تقصیر در نظارتیکی ازوظایف مربیان ورزشی نظارت براماکن ورزشی، میادین ورزشی، ابزارووسایل ورزشی و غیرورزشی مورد استفاده ورزشکاران وسازماندهی ورزشکاران درگروه های مناسب است که در امر آموزش یا فعالیت های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. استانداردهای که باید مربیان ورزشی به آن ها دقت نماید یا عبارت دیگر نظارت کافی و لازم را […]

متن کامل پایان نامه : رفتار درمانی، علوم اجتماعی، مشکلات روانی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

۱- مصطفی ازکیا و علیرضا دربان آستانه،روش های تحقیق کاربردی،(تهران: انتشارات کیهان، ۱۳۸۲)،جلد اول،ص۲۸۷.[۲۹۲]۲- همان،ص۲۸۹.۳- محمد رضا حافظ،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،(تهران، انتشارات سمت،۱۳۸۶)،ص۶۱.۱- احسان یاوری،علل بروز ارتشاء در نظام اداری ایران و پیشگیری از آن، علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،۱۳۸۸،ص۱۲۹.[۲۹۶] – بهروز نبوی، روش تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ […]

منابع و ماخذ مقاله درمان شناختی- رفتاری، اقدامات پیشگیرانه، اختلالات روانی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

راهکارهای پیشگیری ازرفتارهای نابهنجار دانش آموزان           پس از شناسایی علل بروز رفتار ناهنجار در بین دانش آموزان علی قاعده باید راهکارهایی جهت پیشگیری از اینگونه رفتارها ارائه گردد بدین جهت در این فصل سعی شده راهکارهای پیشگیری در ابعاد فردی-روانی و ابعاد اجتماعی به ویژه در نهادهایی همچون خانواده، مدرسه ، پلیس و صدا و سیما […]

پایان نامه درمورد جداول مربوط به، میزان تحصیلات، بیماری روانی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

   نمودار ۱-۳ وضعیت جسمی مجرمینهمان گونه که مشاهده می شود بعد از افرادی که دارای بدن معمولی بوده کشیده تنان یا لاغر اندامان بیشترین فراوانی را در بین نمونه ها برخوردار می باشند. بنابراین چنانچه بتوان نظریات تیپ شناسی را در حال حاضر از نظر علمی معتبر دانست یافته ها، وجود رابطه میان تیپ بدنی […]

پایان نامه در مورد  حقوق جنسی زوج، سلامت خانواده

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

تقدیم به حضرت حجتیگانه منجی عصر، به امید ظهور بقیهالله الاعظم حضرت ولی عصر که تمام خلایق، آمدنش را انتظار می‌کشند این رساله ناچیز را به ساحت مقدسش تقدیم می دارم و از حضرتش می خواهم که عاشقانش را در همه موارد مشمول عنایت و دعای خویش قرار دهند.به پدر ومادر و برادر بزرگم که […]

تحقیق رایگان درباره در صورت فوت پدر، بهداشت و سلامت

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

با توجه به نقش سازنده مادران در عرصه های مختلف علمی،هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هر آنچه مجموعه علوم و معرفت بشری را شامل می شود، و با در نظر گرفتن مسؤولیتهای سنگین مادران فعال در اجتماع که همزمان بار مسئوولیت و وظایف خانوادگی را نیز به عهده دارند. می توان به اهمیت نقش بهداشت […]

منابع پایان نامه ارشد درباره باورهای دینی و بهداشت روانی، کارل گوستاو یونگ

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

جستجوی هویت اصولا از زمان نوجوانی اتفاق می افتد.در دوره نوجوانی به علت اتفاقات و تغییراتی که در درون و بیرون از وجود آدمی می افتد از قبیل فعال شدن نیروی جنسی،تغییرات هورمونی،تغییرات در رفتار و گفتار،حس استقلال خواهی و بسیاری تغییرات فیزیکی و روانی دیگر نوجوان را با این پرسش مواجه می کند که […]

دانلود تحقیق در مورد خدمت به خلق خدا و بهداشت روانی، شکر نعمات الهی و بهداشت روانی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

اسلام حتی از اندیشه و فکر گناه نیز جلوگیری کرده،چون اندیشه گناه،شخص را به گناه وادار می کند و کسی که اندیشه گناه را در سر پرورانید،تدریجا به صورت فردی گناهکار در می آید.حضرت علی علیه السلام می فرماید:«مَن کَثُرَ فِکرُهُ فیِ المَعاصی دَعَتهُ اِلَیها.کسی که در مورد گناهان زیاد فکر کند گناهان را بسوی […]

سلامت جسمانی، ضمانت اجرایی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در صورت وجود سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله و طی نمودن دوره­های آموزشی لازم، به­ نظر می­رسد که مأمور به سلاحی که در اختیار دارد مسلط خواهد بود اما در بعضی موارد عللی مثل بیماری، پیری، وضعیت جسمانی از قبیل قد و چاقی و یا لاغری موجب می­شود که مأمور تسلط کامل […]

سلامت جسمانی، نیروهای مسلح

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

            فصل دوم: شرایط عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین در این فصل ابتدا شرایط عام حاکم بر استفاده از سلاح را که شامل صلاحیت و وظایف قانونی مأمورین و فرماندهان آنها می­باشد را تحلیل و بررسی می­نماییم و سپس اصول کلی و مشترکی که ناظر بر استفاده­ی سلاح توسط مأمورین می­باشد را […]

دانلود مقالات : نوجوانان بزهکار، اختلالات روانی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

پس از معرفی اختصاری مجازات زندان، بررسی انواع و طرق مختلف اجرای آن خالی از لطف نمی­باشد. چه در داخل و چه در خارج ایران سیستم­های مختلفی در خصوص اجرای مجازات زندان وجود دارد که در ذیل باختصار به آن اشاره می­کنیم: بند ۱) سیستم­های خارجی اجرای مجازاتمجازات زندان در جهان به چهار روش اجرا می­شود:۱-۱- […]

پایان نامه با موضوع حقوق و تکالیف، سلامت خانواده

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

وقتی سخن از خصوصیات تکوینی است و برای هر‌یک از مرد و زن ویژگی خاصی هست، به جهت آنکه تکوین خاستگاه و بستر جریان تشریع است، ضروری است متناسب با این تقاضا‌ها و توانایی‌های متفاوت، حقوق و تکالیف متفاوت داشته باشیم و گرنه این تفاوت‌ها بدون آثار بوده و در خلقت حکیمانه خداوند توجیه نمی‌گردند. […]

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارکان اهلیت جنایی، اختلالات روانی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

پس از مرحله ی ادراک، نوبت به مرحله ی تدبر یا اندیشیدن می رسد، در ذهن هر انسان عاقلی، تصورات مختلفی ترسیم می شود که به دنبال هم به خاطر او می اید و هر یک با دلایل و جهاتی همراه است. این دلایل را نباید با اراده اشتباه کرد. هر دلیل، موضوعی خارج از […]

پایان نامه قانون مجازات اسلامی، عنصر روانی جرم

نوامبر 12, 2019 By vZbR33JZrQ

دوران بارداری معمولا درحدود ده ماه است با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده می آید ودرحدی از رشدوتکامل است که قابل زیستن درمحیط خارج ازرحم مادر می باشد .درمواردی چون وضع حمل براثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی طبق قانون مجازات اسلامی سابق مرتکب، به حبس از دوماه تا شش ماه وپرداخت دیه، […]

تحقیق رایگان درباره اضطراب و افسردگی، اختلالات روانی

نوامبر 12, 2019 By vZbR33JZrQ

        رابطه ی تغذیه و خلق و خو از جمله موضوع های جذاب و پیچیده ی علم تغذیه است که تا کنون کمتر مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.درآ‌غاز سخن شاید بهتر باشد تعریفی از خلق و خو ارایه دهیم.خلق عبارت است ازهیجانی مستمرکه به طورذهنی احساس می شودونمونه های آ‌ن شامل افسردگی،اضطراب و خشم […]