Search Results for: سلامت روان

پایان نامه درباره سلامت روان و ایمان، اختلالات روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۲- این پژوهش نشان داد متغیر ایمان مذهبی، نمی­تواند از طریق متغیر واسطه­ای سبک دل‌بستگی دوسوگرا، سلامت روانی را پیش ­بینی کند. لذا پیشنهاد می‌شود این مدل با دو سبک دل‌بستگی ایمن و اجتنابی در پژوهش‌های دیگری مورد بررسی قرار گیرد و نیز سبک دل‌بستگی دوسوگرا نیز در تحقیقات دیگری با جامعه آماری متفاوتی مورد […]

پایان نامه ارشد با موضوع شادکامی و سلامت روانی، پرسشنامه سلامت عمومی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

 پورسردار، نوراله.، پورسردار، فیض اله.، پناهنده، عباس.، سنگری، علی اکبر و عبدی زرین، سهراب. (۱۳۹۱). تأثیر خوش‌بینی (تفکر مثبت) بر سلامت روانی و رضایت از زندگی: یک مدل روان‌شناختی از بهزیستی. مجله پژوهشی حکیم، شماره جلد ۱۶، صص ۴۹-۴۲.پیوسته­گر، مهرانگیز.، بشارت، محمدعلی.، پژوهی‌نیا، شیما و سیفی، محمدیاسین. (۱۳۹۱).  تبیین آسیب‌پذیری روانی بر اساس سبک­های دل­بستگی […]

پایان نامه ابعاد مؤثر بر سلامت روان، خود بیمار انگاری

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

در اینجا پرداختن به این سؤال ضروری به نظر می رسد که آیا نقاشی درمانی به افسردگی، خود بیمار انگاری، روان پریشی، اضطراب، وسواس، حساسیت بین فردی، فوبیا، کاهش خصومت و پارانویا             دانش آموزان کلاس ششم شهرستان گچساران مؤثر است؟  ۱-۳- اهمیّت پژوهش به علّت تاثیرات زیان آور پرخاشگری بر رشد کودکان، پرخاشگری در دوره […]

پایان نامه رایگان با موضوع خصوصیات افراد دارای سلامت روان، بخشایش و نادیده گرفتن خشم

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۲-۲ مکتب تحلیل بیوانرژتیکی بیوانرژتیک، شیوه­ای جهت درک و شناخت «شخصیّت انسان» است اساس این روش‌شناختی را بدن و فرآیند‌های انرژیکی آن تشکیل می­ دهند بنیان گذار روش تحلیل بیوانرژیکی، الکساندر لوون (متولد ۱۹۱۰ میلادی) است.نام دیگر روان درمانی به شیوه بیو انرژتیک «تحلیل انرژتیکی» است در چنین درمان بیوانرژتیکی به فرد کمک می شود […]

پایان نامه تاریخچه ی سلامت روان، جنبه های فیزیولوژیک

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

ریشه های تحولی هیجان لذت نسبت به هیجان شادی، در متون مربوط به روانشناسی تحول، کمتر مورد بحث قرار گرفته است. شاید دلیل این امر، این باشد که اساساً لذت به عنوان مولفه ی هیجانی شادی، محسوب می‌شود و لذا می‌توان ریشه های تحولی شادی در بعد هیجانی را به نوعی به عنوان تحول هیجان […]

فایل پایان نامه تاریخچه ی سلامت روان، جنبه های فیزیولوژیک

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۲-۳ هیجان لذت ۲-۲-۳-۱ ریشه های تحولیریشه های تحولی هیجان لذت نسبت به هیجان شادی، در متون مربوط به روانشناسی تحول، کمتر مورد بحث قرار گرفته است. شاید دلیل این امر، این باشد که اساساً لذت به عنوان مولفه ی هیجانی شادی، محسوب می‌شود و لذا می‌توان ریشه های تحولی شادی در بعد هیجانی را […]

پایان نامه رایگان درباره نظریات مرتبط با سلامت روانی، رابطه مثبت با دیگران

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

زمینه زندگی خوب و سلامت روانی را ریف گسترش داده است. او چارچوب نظری رفاه، زندگی خوب و سلامت روانی مثبت را براساس نظریه‌هایی چون نظریه‌های رشد در گستره عمر (به عنوان مثال اریکسون، ۱۹۵۹) نظریه‌های رشد شخصی و انسان گرایی (به عنوان مثال مازلو، ۱۹۶۸) و معیارهای سلامت روانی مثبت فرموله شده توسط جاهودا[۷۶]، […]

پایان نامه ارشد با موضوع سازمان بهداشت جهانی، تعریف سلامت روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

شاملو (۱۳۷۸: ۱۸) در تعریف سلامت روانی آن را عبارت از مجموعه عواملی دانسته است که در پیشگیری از ایجاد یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان نقش موثر دارند.سهرابی و نوبخت (۱۳۷۹) در تعریف سلامت روانی می‌گوید: سلامت روانی عبارت است از وضعیتی که در ضمن آن فرد توانایی بالقوه […]

سازمان بهداشت جهانی، تعریف سلامت روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

ج ) الگوی کلی نگر: این الگو سلامتی را بر حسب کلیت شخص تعریف می‌کند و جنبه‌های زیست شناختی، فیزیولوژیکی، روانی، هیجانی، اجتماعی، معنوی و محیطی افراد را شامل می‌شود و بر سلامتی بهینه، پیشگیری از بیماری و حالت‌های روانی و هیجانی مثبت متمرکز است. الگوی کلی نگر، سلامت معنوی را نیز در بر می‌گیرد […]

تعریف سلامت روانی، عوامل روان شناختی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۷ ) پیامدهای فرسودگی شغلی سلامت افراد از ویژگیهای مهم و مؤثر در سازمانها می‌باشد(ایاکوناندن[۴۷] و همکاران، ۲۰۰۹ به نقل از طاهری و همکاران، ۱۳۹۲). اگرچه شغل به سلامت روانی و جسمی‌کمک می‌کند و به کاهش ۴ تا ۱۰ درصدی شیوع افسردگی، اضطراب و بیماریهای جسمی‌در شاغلین نسبت به بیکاران منجر می‌شود (صفری و گودرزی، […]

شخصیت و سلامت روانی، کارکنان آزمایشگاه

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-۵ سوالات تحقیق ۱-۵-۱ ) سوال اصلی آیا بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان‌های خراسان شمالی و گلستان رابطه وجود دارد؟ ۱-۵-۲ ) سوالات فرعی آیا بین خستگی عاطفی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان‌های خراسان شمالی و گلستان رابطه وجود دارد؟آیا بین مسخ […]

پایان نامه با موضوع بهره‌وری نیروی انسانی، شخصیت و سلامت روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

   ۱ )فصل اول : کلیات پژوهش ۱-۱ ) مقدمه همواره نحوه کار افراد و محیط آن می‌تواند بر روی سلامت روان ایشان تأثیرگذار باشد و در نتیجه باعث ارتقا یا افت کاری ایشان می‌گردد. زندگی لاجرم ما را در مواجهه با محرک‌های تنش زا قرار می‌دهد و فشار روانی بسیار کم که فشار روانی […]

تحقیق درباره عدم رعایت نظامات دولتی، رسیدگی به تخلفات، وضعیت سلامت روان

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱ ۲- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… ۱۱۱گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….۱۱۳فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵   چکیدهپزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی […]

تحقیق رایگان درمورد مسؤلیت کیفری، سلامت روانی، طبیعت انسان

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

این قاعده بیان می دارد که قوانین اخلاقی بایستی غیر قابل تمییز باشند. به عبارت دیگر٬ اگر شخصی نخواهد کسی را بپذیرد که قانونی را بر بدن او تحمیل کند نباید این را برای دیگران نیز بکار گیرد٬ و بالعکس اگر کسی بخواهد که شخص قانونی را برای او بکار گیرد بایستی مشتاق و علاقه […]

دانلود پایان نامه مسؤلیت کیفری، سلامت روانی، طبیعت انسان

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

در برخی شرایط که اتانازی یک انتخاب نیست٬ پزشک به خاطر اینکه نمی تواند بیمار را رها کند عملی اجباری را انجام می دهد و اتانازی مناسب ترین راه درمانی تلقی می شود. چون برخی از جنبه های درد و رنج نمی تواند توسط دخالت های دارویی و جراحی درمان شود. در نتیجه اعتقاد به […]

دانلود مقالات : سلامت روانی، قانون اساسی، ارتکاب جرم

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجیت ادعای طرف قرار گیرد که «منجز» بوده و معلق نباشد.[۳۰] درباره مبنای حکم قانون مدنی، گفته شده است که:الف ـ جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیم است و اخبار معلق قاطع نیست و اثری ندارد.ب ـ اقرار باید متضمن خبر دادن از حقی باشد که پیش از […]

مقاله با موضوع امام علی (ع)، جبران خسارت، سلامت روانی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

درخصوص حق لازم است که حق مورد اقرار صرف‌نظر از نوع و ماهیت آن قابل مطالبه باشد. و مقرله بتواند رعایت آن را از مقر خواستار گردد. با توجه به این توجیه به نظر می‌رسد اقرار به تعهدات و دیون طبیعی که متعهد له حق مطالبه آن‌ها را ندارد تحت شمول قاعده اقرار قرار نخواهد […]

منبع تحقیق با موضوع امام علی (ع)، حقوق انگلیس، سلامت روانی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

چنانکه در فقه گفته‌اند حق در تعریف شامل حق‌الله و حق‌الناس است. حال اگر مقر اقرار به نفع خودش نماید نوعی ادعا به حساب خواهد آمد که ثابت نیست، و نیاز به بررسی و امعان‌نظر قضایی دارد. 3ـ۱ـ۱ـ۲ـ د‌ـ ضرر مقراقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیت جسمی مقر (در امور کیفری) و یا […]

دانلود تحقیق در مورد تکنولوژی آموزشی، جهاد کشاورزی، سلامت روانی

نوامبر 15, 2019 By WDGQqZ05wh

[۳۱۴] – شهربانو قهاری و دیگران ،  پیشین ،ص ۳۲.[۳۱۵] – رونالد براون، ص ۱۲.[۳۱۶] – علی نقی فهیمی،” بررسی احادیث در زمینه راهکارهای تربیتی به منظور پیشگیری از رفتارهای نابهنجار جنسی نوجوانان و جوانان”، علوم تربیتی: تربیت اسلامی، ۶ (بهار ۱۳۸۷): ص ۳۰.[۳۱۷] – ابن شعبه حرانی، تحف العقول عن آل رسول، (احمد جنتی)، […]

رابطه ی هوش سازمانی و سلامت سازمانی

آوریل 14, 2020 By vZbR33JZrQ

رابطه ی هوش سازمانی و سلامت سازمانی بر اساس فرضیه های زیادی که برای انطباق هوش فردی با شرایط سازمانها مطرح شد، نخستین فرضیه بر این منطق استوار بوده که توان تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر آن برای رسیدن به هدف، همان شباهتی است که بین هوش فردی وهوش سازمانی مطرح است. بنابراین، […]

پایان نامه : ضعف های سلامت سازمانی

آوریل 14, 2020 By vZbR33JZrQ

ضعف های سلامت سازمانی لایدن و کلینگل برخی از نشانه های ضعف سلامت ســازمانی را به شرح زیر بیان می دارند: ۱ ) کاهش سودمندی و منفعت سازمان؛ ۲ ) افزایش غیبت کارکنان؛ ۳ ) فقدان کانال های ارتباطی باز؛ ۴ ) اتخاذ همه تصمیمات در سطوح عالی سازمان؛ ۵ ) فقدان تعهد کارکنان نسبت […]

مقاله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، مهارت تفکر انتقادی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

.عباسی، عفت.(۱۳۸۰ ). بررسی مهارت های موثر در پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی در دوره .متوسطه. دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران. .عبدالله تبار، هادی. کلدی، علیرضا. محققی، سید حسن. فروزان، آمنه. صالحی، مسعود.(۱۳۷۸). بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. شماره­ی ۳۰و ۳۱. ۱۷۱-۱۸۹..عبدی،  بهشته. (۱۳۸۰). بررسی […]

مقاله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، مهارت تفکر انتقادی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

.عباسی، عفت.(۱۳۸۰ ). بررسی مهارت های موثر در پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی در دوره .متوسطه. دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران. .عبدالله تبار، هادی. کلدی، علیرضا. محققی، سید حسن. فروزان، آمنه. صالحی، مسعود.(۱۳۷۸). بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. شماره­ی ۳۰و ۳۱. ۱۷۱-۱۸۹..عبدی،  بهشته. (۱۳۸۰). بررسی […]

پایان نامه مهارت تفکر انتقادی، روانشناسی اجتماعی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

یافته‌های پژوهش بدری گرگری و فتحی­آذر (۱۳۸۶) نشان داد که نوع روش تدریس تاثیر بسزایی در آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی دارد. هم­چنین  روش مبتنی بر حل مسئله گروهی تاثیر بیشتری بر یادگیری مهارت‌های انتقادی داشت. در پژوهش رشیدیان (۱۳۸۸) که به مقایسه تفکر انتقادی و خلاقیت در دانش­ آموزان مدارس استعداد درخشان با دانش آموزان […]

پایان نامه سازمان بهداشت جهانی، مفهوم سلامت اجتماعی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش      ۲-۱. مقدمهسلامت یکی از مباحث مطرح در بسیاری از فرهنگ‌هاست و هریک از این جوامع در فرهنگ خود تعریف و شاخص‎‌هایی برای سلامت قائل هستند متاسفانه سلامت جزء آن دسته از نعمت‌هایی است که تا زمانی از دست نرود ارزش آن به درستی شناخته نمی‌شود تعریف دقیق […]

پایان نامه با موضوع فرایندهای خودتنظیمی، روانشناسی اجتماعی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

هم­چنین با بررسی‌های اولیه‌ای که پژوهشگر در خصوص متغیرها و نحوه­ی ارتباط آن ها به دست آورده، پژوهش‌های اندکی نزدیک به این نوع پژوهش صورت گرفته است.  ۱-۶. تعریف‌های نظری متغیرهاتفکر انتقادیتفکر انتقادی به معنی پرسیدن سوالات ،تجزیه تحلیل وبررسی تفکر خود و دیگران است. کلمه” انتقاد ” از لغت یونانی kiikos اقتباس شده است […]

پایان نامه درباره پرسشنامه سلامت عمومی، اضطراب و افسردگی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

اضطراب ، احساس دلواپسی ، به علامت انتظار نظری است که ممکن است درونی یا بیرونی باشد . بی خوابی یا اختلال در خواب فقدان یا کاهش توانایی به خواب رفتن است که به سه کل بی خوابی اول شب ، وسط شب و آخر شب ظاهر می شود که غالباً با یک اختلال نظیر […]

پایان نامه رایگان درمورد هوش هیجانی و سلامت، رضایت از زندگی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-موضوع پژوهش :بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی 2- ابعاد موضوع پژوهشی :با نگاهی به موضوع مورد بررسی و با توجه به پژوهشها و بررسیهایی تا به امیرو انجام گرفته و به ثبت رسیده است احتمالاً ممکن است تفاوت میان افراد از لحاظ هوش هیجانی با سلاما روانی آنها به بساری از مسائل که در […]

پایان نامه رایگان درباره کنترل درونی و بیرونی، بهزیستی روان‌شناختی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

بر اساس جدول­های ۴-۱۸ و ۴-۱۹ منبع کنترل نتوانست پیش‌بینی کننده مناسبی برای سلامت روان محسوب گردد. این نتایج با تحقیقات جوز باتیستا و همکاران (۲۰۰۸)، توماس و استیتز، (۲۰۰۳)، اعتمادی و فراهانی (۱۳۹۰) ناهماهنگ و با پژوهش خسروی و آقاجانی (۱۳۸۲) همسو می‌باشد.در تبیین این تناقض و ناهماهنگی به چند نکته می‌توان اشاره داشت: […]

تحقیق درباره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

    .عابدی جعفری، حسن؛ رستگار، عباس علی (۱۳۸۶). ظهور معنویت در سازمان ها، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره ۵، ص ۱۵۱-۱۲۵.عارفی، محبوبه؛ قهرمانی، محمد؛ طاهری، مرتضی (۱۳۸۹). بررسی میزان فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رابطه آن با منتخبی از متغیرهای جمعیت شناختی، نشریه پژوهش های مشاوره، دوره نهم، شماره […]

مقاله رایگان با موضوع انجمن روانپزشکی آمریکا، مبارزه با مواد مخدر

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

  منابع و مآخذ فهرست منابع فارسی آنتونی چی، کُریتس. (۱۳۸۵). روان‌شناسی سلامت. مؤلف: ترجمه فتحی آشتیانی، علی؛ عظیمی آشتیانی، هادی آشتیانی. انتشارات بعثت. اتکینسون، رتیال.ل.، ریچارد اتکینسون. و ارنست هیلگارد. ۱۹۸۳. زمینه روان‌شناسی. ترجمه محمدتقی براهنی، علی‌اکبر سیف، شکراله طریقتی، شهین علیایی زند، احمد محیط و مهدی محی‌الدین(۱۳۷۳). تهران: انتشارات رشد. الپورت، ارونسون. (۱۳۸۹). […]

پایان نامه با موضوع روابط اجتماعی، روان شناختی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

  ۲-۷- نظریه های مختلف در مورد سلامت روان ۲-۷-۱ نظریه فروید به عقیده فروید مردم به درجات مختلف روان نژند هستند وسلامت روانی یک آرمان است نه یک هنجار آماری (هوگان[۳] ۱۹۷۶، ۷۷). طبق نظریه فروید ویژگی­های خاص برای سلا مت روانی ضرورت دارد نخستین ویژگی خود آگاهی است یعنی هر آنچه که ممکن […]

منابع و ماخذ مقاله تکنیک های مرحله ی گرم کردن، روان نمایشگری

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

  ی شادکامی‌آکسفورد و مقیاس لذت اسنیت- هملیتون ۲- اعلام آمادگی برای شرکت در جلسات مداخله که از طریق ثبت شماره ی تماس در بالای پرسشنامه مشخص می‌شد. با این شرایط، ۴۲ نفر در طرح آزمایشی پژوهش وارد شدند که به تصادف به دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. پرسشنامه هایی که هریک از این […]

منبع تحقیق درباره تاریخچه ی هیجانات مثبت، رویکردهای روانشناسی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

     دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی    فصل دوممبانی نظری و پیشینه پژوهش      ۲-۱ مقدمهبراساس مطالعات و پژوهش های متعددی که در حیطه ی سلامت روان انجام […]

تحقیق با موضوع اختلالات روانشناختی، رویکردهای روانشناسی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

     فصل اول  کلیات پژوهش    دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی          ۱-۱  مقدمهاز ابتدای شکل گیری علم روانشناسی در قرن نوزدهم تا آخرین دهه های قرن […]

پایان نامه با موضوع تاریخچه ی هیجانات مثبت، آسیب شناسی روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

       دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی   فصل دوممبانی نظری و پیشینه پژوهش      ۲-۱ مقدمهبراساس مطالعات و پژوهش های متعددی که در حیطه ی سلامت روان […]

جنبه های فیزیولوژیک، رویکردهای روانشناسی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

در سایر مکاتب و رویکردهای غالب روان شناسی در دهه های اول قرن بیستم نیز هیجانات مثبتی همچون شادی و لذت، به طور اختصاصی، مورد تأکید و توجه قرار نداشتند. در طی این سال ها تمرکز اصلی بسیاری از رویکردهای روانشناسی که به مقوله ی هیجانات می‌پرداختند، بر حالات هیجانی منفی ناسالم مانند افسردگی و […]

پایان نامه ارشد با موضوع اختلالات روانشناختی، رویکردهای روانشناسی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

        ۱-۱  مقدمه از ابتدای شکل گیری علم روانشناسی در قرن نوزدهم تا آخرین دهه های قرن بیستم، اکثر قریب به اتفاق رویکردهای روانشناسی مطرح شده، مفهوم سلامت روان[۱] را به عنوان یک مفهوم مستقل، مورد بررسی قرار ندادند. در خلال این دوران، این موضوع تقریباً مورد اتفاق نظر بود که سلامت روان، مفهومی جدای […]

مقاله درمورد دانلود نتایج تحلیل مسیر، روان نمایشگری

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر میزان شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. همچنین در این پژوهش، روابط بین متغیرهای نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان، در قالب یک مدل ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی این پژوهش، شامل ۱۷۵ نفر از […]

پایان نامه درباره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، الگوهای ارتباطی خانواده

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

شاه‌سیاه، م. (۱۳۸۸). بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا. مجله اصول بهداشت روانی، دوره یازدهم، ۳، ۲۳۸- ۲۳۳.شکری، ا؛ شهرآرای، م؛ دانشپور، ز؛ دستجردی. ز. (۱۳۸۶). تفاوتهای فردی در سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی، نقش هویت و بهزیستی روانشناختی. فصلنامه پژوهش در سلامت و روانشناختی، دانشگاه تربیت معلم، دوره اول، اول، […]

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اختلال اضطراب فراگیر

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

– سیادتان، سید جواد. (۱۳۸۶). تعیین ریسک فاکتورهای دیابت، سطح کلسیم و مس در افراد دیابتی نوع ۲ در مقایسه با گروه کنترل. پایان نامه دکترای فوق تخصصی شیراز.– سید محمودی، سید جواد، رحیمی، چنگیز، محمدی، نوراله. (۱۳۹۰). عوامل موثر بر تاب آوری در افراد مواجه با ضربه روانی، مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی […]

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، افراد وابسته به مواد

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

– ابوالحسنی، فرید؛ مهاجرانی  تهرانی، محمد رضا؛ طباطبای ملاذی، عذرا و لاریجانی، باقر. (۱۳۸۴). بار دیابت و عوارض آن بر اساس مطالعات دهه اخیر در ایران . مجله دیابت و لیپید ایران ۱۳۸۴؛ دوره۵(شماره ۱): ۳۵-۴۸.– اردکانی، افخم، رشیدی، مریم. (۱۳۸۴). عوامل خطر دیابت نوع ۲، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، شماره ۴، ۳۴۸-۳۵۰.– آرمان، […]

منابع تحقیق درمورد پرسشنامه سلامت عمومی، ضرایب آلفای کرونباخ

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

  3-2-4- پرسشنامه سلامت عمومی‌گلد برگ و هیلرGHQ-28: پرسشنامه سلامت عمومی‌گلدبرگ و هیلر GHQ-28 (1979) شناخته شده ترین ابزار غربالگری در روانپزشکی است که تاثیر شگرفی بر پیشرفت پژوهش‌ها داشته است و برای شناسایی اختلالات روانی غیر سایکوتیک در شرایط گوناگون در سطح گسترده‌ای به کار می‌رود.این پرسشنامه برای سرند نمودن اختلالات روانی در جمعیت عمومی‌گسترده […]

پایان نامه با موضوع هموگلوبین گلوکوزیته، کانون کنترل سلامت

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

    دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی   ۳-۱-۲-جامعه آماری و نمونه پژوهشجامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از، تقریبا نهصد و پنجاه نفر از افراد دیابتی […]

پایان نامه درمورد انواع دیدگاه‌های سلامت عمومی، عوامل موثر در سلامت عمومی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

سلامت عمومی عبارت است از کلیه اقدامات و کاربرد قوانین و مقرراتی که جهت پشگیری از ابتلا به بیماری روانی به کار می‌رود و هدف آن‌ها ارتقاء سطح سلامتی فکر است.  جدا کردن سلامت عمومی‌به صورت کاملاً مجزا از دیگر ابعاد بهداشت عمومی امری دشوار است.  زیرا بهداشت یا سلامتی واژه‌ای کلی است و ناشی […]

پایان نامه مباحث نظری کانون کنترل سلامت، ویژگی‌های محیط‌های تاب آور

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

  ۲-۱-۲-۷- ویژگی‌های محیط‌های تاب آورحسن شاهی (۱۳۹۰) در این محیط‌ها باورهای مثبت وجود دارد و شناسایی نقاط مثبت در راس کار قرار دارد.  حمایت‌های بی چشمداشت، چالش طلبی حمایت گرانه، فرصت‌هایی برای رقابت اجتماعی و حل مسئله، فرصت‌هایی برای مشارکت و مسئولیت دهی، باورمندی و اعتقاد و ایمنی، شنیدن و درک کردن از جمله […]

متن کامل پایان نامه : سازمان بهداشت جهانی، مداخلات روان شناختی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

دیابت یک مشکل واقعی بر گرده جامعه بشری هزاره سوم است. بیماری دیابت شایع ترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسم و پنجمین علت مرگ و میر در دنیا می‌باشد. شواهد متعدد نشانگراین واقعیت تلخ است که هزینه‌های درمانی این بیماری تقریبا دوبرابرشده وحدود۱۰درصد هزینه‌های مراقبت بهداشتی را به خود اختصاص داده است. علی رغم کاهش […]

منابع پایان نامه ارشد درمورد هموگلوبین گلوکوزیته، کانون کنترل سلامت

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوهء CBT بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون در بیماران مبتلا به دیابت هدف کلی تحقیق حاضر می‌با شد. 1-4-2- اهداف کاربردی: نتایج تحقیق از لحاظ کاربردی اهمیت زیادی برخورداراست و می‌تواند مورد توجه پزشکان، متخصصین  غدد و متابولیسم، پرستاران، روانپزشکان، بیماران، خانواده‌ها […]

پایان نامه ارشد درمورد ابتلا به بیماری، اختلالات روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

برای مدیریت و دستیابی به کنترل مناسب این بیماری وابسته است(کنت،‌هاس، راندل، لین، تورپ وهمکاران[۱]، ۲۰۱۰، به نقل از امیری ۱۳۸۹). مردم مسئولیت اخلاقی و وظیفه عمومی‌دارند که شیوه زندگی سالمی‌داشته باشند تا باری بر دوش جامعه نگذارند.  افراد می‌توانند این گونه فشارها را با تغییراتی چند در رفتار خود، مانند رانندگی با سرعت کمتر […]

تحقیق رایگان درباره عوامل روانی اجتماعی، تغییر در سبک زندگی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهشهر چه بیشتر از قرن بیست و یکم می‌گذرد بیشتر شاهد جهانی شدن، تغییر در سبک زندگی مردم و صنعتی شدن هستیم که یکی از نتایج این پیشرفت‌ها، تغییر در الگوی بیماری‌هاست. امروزه به سبب پیشرفت‌های علمی و پزشکی بیماری‌های عفونی جای خود را به بیماری‌های مزمنی چون سرطان، بیماری‌های قلبی-عروقی […]

دانلود تحقیق با موضوع سندرم روده تحریک پذیر، استرس یا فشار روانی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

  دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی   دیابت یک بیماری مزمن و از شایعترین بیماریها دراغلب جوامع است و علیرغم پیشرفت قابل توجه علم پزشکی هنوز هم […]

پایان نامه سازمان بهداشت جهانی، مداخلات روان شناختی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

موسر ودراکاپ[۴۸] (۱۹۹۵) در تحقیقات خود نشان دادند که بیماران با کنترل درونی بیشتر سلامت کرونری بهتر واضطراب و افسردگی کمتری نسبت به بیماران با کنترل درونی کم در مدت ۶ ماه پس از حادثه قلبی دارند.برخی مطالعات نشان داده که افراد مکان کنترل درونی نسبت به گروه مقابل به صورت فعال تری با مشکلات […]

منابع تحقیق درمورد هموگلوبین گلوکوزیته، کانون کنترل سلامت

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

شکل ۲-۵ مهارتهای تطابقی مثبت با تاب آوری از نظر مگناس و همکاران (۱۹۹۹) ……………………………. ۶۹       دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی   بررسی اثر بخشی […]

مداخلات روان شناختی، هموگلوبین گلوکوزیته

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

در ایجاد و بروز هر بیماری عناصر و شرایط گوناگونی از جمله زمینه‌های وراثتی، تعامل اجتماعی، ویژگی‌های روانشناختی و رفتاری انسان نقش دارند. یکی از مهمترین عوامل روانشناختی موثر در بروز بیماری‌های جسمی استرس است.استرس از طریق تاثیر بر رفتار و دستگاه‌های بدن، از جمله دستگاه قلبی – عروقی، غدد درون ریز و دستگاه ایمنی، […]

پایان نامه ارشد : هموگلوبین گلوکوزیته، ابعاد سلامت عمومی

دسامبر 8, 2019 By vZbR33JZrQ

جدول شماره ۴-۶ مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر تاب آوری پیش از آموزش گروهی مدیریت ………………  استرس (پیش آزمون)………………………………………… ۱۵۹جدول شماره ۴-۷ مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر تاب آوری پیش از آموزش گروهی مدیریت استرس (پس آزمون)………………………………………… ۱۵۹جدول شماره ۴-۸ مقایسه اختلاف نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در […]