دانلود پایان نامه درباره ?_v، بود.[۱و۱۱]، همبخشی،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

تراز از همدیگر است. اوایل قرن بیستم آزمایشات جدیدی آغاز شد که نکاتی را در مورد صحت و سقم مکانیک سیالات آشکار ساخت. یکی از آنها که ظرفیت گرمای در حجم ثابت و در فشار ثابت اجسام بود.[۱و۱۱]

شکل ۱-۱ نمایش حرکت الکترون در فضای اطراف هسته در مدل اتمی بور

طبق نظری? کلاسیک و بر اساس اصل همبخشی سهم ارتعاش ?_v باید برابر R باشد اما