رشته حقوق-دانلود پایان نامه : بازماندگان

……… 55 3 – 2 – ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ………………………………………………… 57 3 – 3 – ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ………………………….. 59فصل دوم : قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی ……………………………………… 63 گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی ………………………………………………. 64 1…

By 90 فوریه 9, 2019 0

فایل پایان نامه حقوق بازماندگان

……….. 59فصل دوم : قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی ……………………………………… 63 گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی ………………………………………………. 64 1 – 1 : خسارت معنوی ناشی از زیان شخصی و مستقیم به قائم مقام ……………………… 65 1 – 2 : فرضهای مطالبه خسارت معنوی توسط وراث و بازماندگان…

By 90 فوریه 9, 2019 0

مقاله درباره خشونت علیه زنان

4-2-1-4 -تعرضات جنسی 545-2-1-4- ناپدید کردن اجباری اشخاص 563-1-4- سایر اعمال ضد بشری 562-4 مصادیق بزهدیدگی زنان بر مبنای تقسیمبندی سازمان ملل متحد 571-2-4 بزهدیدگی بر حسب موضوع 571-1-2-4 خشونت جنسی 572-1-2-4 خشونت لفظی 583-1-2-4 خشونت روانی و آزار عاطفی 584-1-2-4 خشونت سیاسی 595-1-2-4 خشونت اقتصادی 596-1-2-4-خشونت فرهنگی 597-1-2-4-خشونت تبلیغاتی 602-2-4 بزه‌دیدگی بر حسب مکان…

By 90 فوریه 9, 2019 0

منبع تحقیق با موضوع حل و فصل اختلافات

بهمن 1392 فهرست اجمالی:بخش اول: مبانی وکلیات 11 گفتاراول: مالیات 11 گفتاردوم: مالیات مضاعف 27 گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف 38 بخش دوم: آیین توافق دوجانبه 80 گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه 80 منابع و مراجع: 144 ضمایم 147 فهرست عناوین:بخش اول: مبانی وکلیات 11 گفتاراول: مالیات 11 بنداول: مفهوم کلی مالیات…

By 90 فوریه 9, 2019 0

تحقیق رایگان درمورد حل و فصل اختلافات

بهمن 1392 فهرست اجمالی:بخش اول: مبانی وکلیات 11 گفتاراول: مالیات 11 گفتاردوم: مالیات مضاعف 27 گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف 38 بخش دوم: آیین توافق دوجانبه 80 گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه 80 منابع و مراجع: 144 ضمایم 147 فهرست عناوین:بخش اول: مبانی وکلیات 11 گفتاراول: مالیات 11 بنداول: مفهوم کلی مالیات…

By 90 فوریه 9, 2019 0

حل و فصل اختلافات

بهمن 1392 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع…

By 90 فوریه 9, 2019 0

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر

………………………………………………38گفتار اول:ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….68گفتار دوم:حق توسعه وسازمان ملل………………………………………………………………………………………………………………….. 69گفتار سوم:محتوای حق به توسعه……………………………………………………………………………………………………………………… 72گفتار چهارم:مبانی حق به توسعه……………………………………………………………………………………………………………………… 82بند اول: همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه………………………………………………………………………………………….82بند دوم:حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه……………………………………………………………………………………………84بند سوم:حق به صلح مبنای حق توسعه………………………………………………………………………………………………………………86گفتار پنجم:منابع حق به توسعه……………………………………………………………………………………………………………………………89 اینجا فقط تکه های از پایان نامه…

By 90 فوریه 9, 2019 0

پایان نامه رایگان حقوق : 113

گفتار دوم: مجله مکتب اسلام 79مارکسیسم یا اسلام 79فصل چهارم: حکومت اسلامی 81گفتار اول: کتاب ابعاد حکومت اسلامی 81حاکمیت 81گفتار دوم: کتاب ولایت فقیه 82مشروعیت حکومت اسلامی 82گفتار سوم: کتاب حکومت جمهوری اسلامی 90مبحث اول: هدف اصلی از تشکیل حکومت اسلامی چیست؟ 90مبحث دوم: حکومت اسلامی در زمان حضور پیشوای اصلی 91گفتار چهارم: کتاب حکومت…

By 90 فوریه 9, 2019 0

فایل پایان نامه حقوق مخاصمات مسلحانه

……………………………………..8مبحث دوم-اقوام واجدتمدن دوگانه بری و بحری(هند و اروپاییان)…………………………………………102 –1-ایران …………………………………………………………………………………………………………………..112 –2 -یونانیان ………………………………………………………………………………………………………………122-3 -روم……………………………………………………………………………………………………………………..12 دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد بند 2- ظهور اسلام و تمدن دریانوردی مسلمانان………………………………………………………………..132-1-نیروی دریایی در عصر خلفای راشدین و اموی………………………………………………………………….152-2- نیروی دریایی در عصر عباسیان…………………………………………………………………………………….16بند 3- بعد از قرون وسطی…

By 90 فوریه 9, 2019 0

تحقیق رایگان درمورد مخاصمات مسلحانه

……………………………………..8مبحث دوم-اقوام واجدتمدن دوگانه بری و بحری(هند و اروپاییان)…………………………………………102 –1-ایران …………………………………………………………………………………………………………………..112 –2 -یونانیان ………………………………………………………………………………………………………………122-3 -روم……………………………………………………………………………………………………………………..12بند 2- ظهور اسلام و تمدن دریانوردی مسلمانان………………………………………………………………..132-1-نیروی دریایی در عصر خلفای راشدین و اموی………………………………………………………………….152-2- نیروی دریایی در عصر عباسیان…………………………………………………………………………………….16بند 3- بعد از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم……………………………………………………………………173-1-تسلط پرتغالیها ،اسپانیائیها و هلندی ها بر دریا ……………………………………………………………….17بند4- از اوایل قرن بیستم…

By 90 فوریه 9, 2019 0