پایان نامه رایگان با موضوع آلی،، تغلیظ، بالا،، ۲-۱-۱-۲.

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

تک قطره الف) استخراج مستقیم از درون محلول ب) استخراج از فضای فوقانی

۲-۱-۱-۲. میکرواستخراج فاز مایع با فیبر توخالی (HF-LPME)
روش LPME با تک قطره به صورت دو فازی و سه فازی از مزایایی همچون مصرف مقادیر بسیار کم از نمونه و حلال آلی، حساسیت و فاکتور تغلیظ بالا، قابلیت انجام به صورت استاتیک و دینامیک و قدرت پاکسازی بسیار مطلوب برای