پایان نامه رایگان با موضوع مایع-، ۱).، استخراج،، pH،

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

روش‌های استخراج مایع- مایع و میکرواستخراج مایع- مایع۱
استخراج مایع- مایع بر مبنای توزیع گونه بین دو فاز امتزاج‌ناپذیر که معمولاً یکی از آن‌ها آب و دیگری یک حلال آلی است، استوار است. در این روش، اساس جداسازی توزیع است (۲ و ۱).
عوامل موثر در استخراج مایع- مایع عبارتند از:
نوع حلال استخراج کننده، حجم حلال آلی برای استخراج، pH،