میزان درآمد خانواده، بازاریابی صنعتی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
وقوع خرید تفننی در بازارهای مصرفی به این نتیجه رسید که خرید محصولات در بازارهای مصرفی بیشتر از نوع خریدهای بدون برنامه‌ریزی شده می‌باشد.
۲- طی تحقیقاتی که در انگلستان توسط بای‌لی، نان‌کارو[۱] در سال ۱۹۹۸ و آفریقای جنوبی توسط آبرات و گودی[۲] در سال ۱۹۹۰ صورت گرفته است نتایج تحقیقات همه‌ی آنها نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان امریکایی نسبت به مصرف‌کنندگان بریتانیایی و آفریقای جنوبی تمایل بیشتری به خریدهای تفننی از خود نشان می‌دهند.  

۳- مایکل وود در سال ۱۹۹۸ در تحقیق خود به این نتیجه رسید که رفتار خرید تفننی در خرده‌فروشیهای امروزی امری رایج است و حدود ۶۰ درصد از خریدهای سوپرمارکت و ۵۳ درصد از خرید فروشگاه های بزرگ بدون برنامه‌ریزی می‌باشد. همچنین بیان کردند که زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتری برای خرید تفننی دارند.


۴- جاکولین‌کاسن[۳] در سال ۲۰۰۲ طی تحقیقی با عنوان “تأثیر فرهنگ بر رفتار خرید تفننی مصرف‌کننده” در کشورهای استرالیا، ایالات‌متحده، هنگ‌کنگ، سنگاپور و مالزی به این نتیجه رسید که عوامل منطقه‌ای (مانند فردگرایی و جمع‌گرایی) وعوامل تفاوت فرهنگی (مانند خویشتن‌بینی و وابستگی متقابل) به صورت منظم بر رفتار خرید تفننی مصرف‌کننده تأثیر دارد.
۵- اِن جو پارک و جودیس کاردونا فورنی[۴] در سال ۲۰۰۶ طی تحقیقی با عنوان “مدل ساختار رفتار خرید تفننی مبتنی بر مد” به این نتیجه رسیدند که  تمایل به کالاهای مصرفی لذت‌جویانه، نقش مهمی در تعیین خرید تفننی مُدگرایی دارد و دخالت مُد، سبک زندگی و عواطف و احساسات مثبت اثر بیشتری بر رفتار خرید تفننی دارد.
۶- میشائل وود در سال ۱۹۹۸ طی تحقیقی با عنوان “وضعیت اجتماعی – اقتصادی، تأخیر در خشنودی و خرید تفننی” به این نتیجه رسید که تأخیر در خشنودی باعث کاهش خرید تفننی می‌شود و نیز بیان کردند، میزان درآمد خانواده ارتباط مهمی با خرید تفننی ندارد در مقابل تحصیلات، سن و جنس رابطه مستقیمی با خرید تفننی دارند.
 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق:

رشد اقتصادی تجاری و افزایش مصرف و درآمد مردم موقعیت‌های گسترده‌ای را برای خرید تفننی ایجاد کرده است. خریدهای تفننی یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار مصرف‌کننده و یک مفهوم حیاتی در بازار است. وست[۵] طی تحقیقی در سال ۱۹۵۱ به این نتیجه رسید که ۳۶ درصد خریدهای فروشگاهی از نوع خریدهای تفننی بوده است .(Jaeha Lee,2008,20) این امر خود ضرورت و اهمیت مطالعه این نوع خریدها را در کشورمان  بیش از پیش لازم و ضروری می کند.
در حالت کلی اگر بخواهیم اهمیت موضوع را بیان کنیم مجبوریم از واژه بازاریابی کمک بگیریم و آن اینکه در نگاه کلی بازاریابی در دو سطح بازاریابی صنعتی و بازاریابی مصرفی خلاصه می‌شود و خرید تفننی یکی از مفاهیم کلیدی و اساسی بازاریابی مصرفی می‌باشد. و مطالعات پیشین صورت گرفته بیانگر این امرند که در صورت عدم وجود خرید تفننی اقتصاد بازار با شکست مواجه می‌شود یعنی درصد بالایی از خریدهای بازار مصرفی از نوع خریدهای تفننی یعنی بدون برنامه و تصمیم قبلی می‌باشد به همین منظور ضرورت مطالعه آن بیش از بیش ضروری و مورد نیاز می‌باشد تا با شناخت ابعاد مختلف خرید تفننی بتوان در جهت مدیریت مطلوب و ارضای خواسته‌های مطلوب مشتریان و عرضه کنندگان و جامعه گام برداشت.
بزرگترین کمک این مطالعه توسعه و آزمایش یک مدل زمینه‌ای نظری به منظور تشریح فرایندهای پیچیده خریدهای تفننی می‌باشد و اینکه ابعاد شخصیتی و فردی چگونه بر میزان خریدهای تفننی اثر می‌گذارد.

  • مدل اِس-اُ-آر

چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ[۶] اس-اُ-آر که توسط محرابیان و راسل در سال ۱۹۷۴ ارائه شده، روابط میان تأثیرات شخصیتی و ویژگیهای فردی بر خرید تفننی را نشان می‌دهد. این مدل به بررسی ویژگیهای فردی و شخصیتی پرداخته و تأثیر آن بر خرید تفننی را شرح می‌دهد. در ابتدا از این مدل برای تشریح تأثیرات محیط فیزیکی بر روی رفتار انسان استفاده کردند و دریافتند که وضعیت روحی‌- ‌روانی نقش مهمی در رفتار انسان و محرک محیطی دارد. آنها محرکهای محیطی را با توجه به واکنش روحی – روانی طرح‌ریزی کردند و در نهایت این امر باعث شد تا مصرف‌کنندگان نسبت به محیط واکنش و عکس العمل نشان دهند که این خود به معنی رفتار و خرید تفننی است. با بهره گرفتن از این چارچوب، فرضیه‌های تحقیق مطرح گردید.