منابع و ماخذ پایان نامه 
پاشش، نام ، ۱۸۵۸، اتمایزر

منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، نام ، ۱۸۵۸، اتمایزر

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

پاشش سیال، مثلاً پاشش سوخت در محفظه احتراق، و یا نیاز به سطح تبادلی بیشتر با پیرامون باشد. به طور کلی هرگاه یک پاشش کنترل‌شده از سیال مد نظر باشد، از انژکتور استفاده خواهد شد.
برای اولین بار این وسیله توسط یک مهندس فرانسوی به نام  هنری گیفرد در سال ۱۸۵۸ میلادی اختراع شد. در شکل ۱-۱ یک نمونه از اتمایزر نشان داده شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، توخالی، HF-LPME،، می‌باشد۸