منابع پایان نامه ارشد درمورد داروها، مقصرشناخته، لیزینوپریل، ژنزی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

تئوری سطح فولات ها توسط مهار کننده دهیدروفولات رودکتاز،پایین می آورد

مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE)
رایج ترین دارو در این مورد، انالاپریل است هر چند کاپتو پریل و لیزینوپریل نیز مقصرشناخته شده اند
این داروها موجب افت فشار طولانی جنین و کاهش خون رسانی و حوادثی مانند ایسکمی کلیه ،دیس ژنزی توبولرکلیوی و سپس آنوری