منبع پایان نامه درباره 
باطل،، نمرود،، وفرعون،، وابوجهل

منبع پایان نامه درباره باطل،، نمرود،، وفرعون،، وابوجهل

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

آوردنده اند، با اینکه تعالیم اولیه زردشت با آئین اخلاقی و طریقه یکتا پرستی هم آهنگ بوده است.۲
تقابل نور و ظلمت و کشمکش آن ها تا پایان روزگار (نه بعنوان خالق خیر وشر) در اسلام نیز آمده است و به صورت تقابل حق و باطل، ابراهیم و نمرود، موسی وفرعون، پیغمبر وابوجهل و روشن تر بگویم؛ آئین الهی و شیطان و مهدی موعود وجدال دیده می شود.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردجنگ جهانی دوم، جامعه شناسی، مدرن سازی