منبع پایان نامه درباره پایین،، سایشی، ضربهای،، سازند.

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

از تحقیقات در زمینه علم مواد شده است. خواص مکانیکی مواد نانو کریستالی و یا دامنه های زیر میکرون به واسطه استحکام بالای غیر عادی و خواص سوپر پلاستیک در نرخ کرنش‌های بالا و دماهای پایین، خواص ضربهای، مقاومت سایشی خوب و حد خستگی بالا مورد توجه بسیار بوده است.
روش‌های تغییر شکل پلاستیک باید برخی ملزومات را برآورده سازند. این