دانلود پایان نامه درباره
می‎کند.[۸]، ماوراءبنفش، مدت،، کلاسیک،

دانلود پایان نامه درباره می‎کند.[۸]، ماوراءبنفش، مدت،، کلاسیک،

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

سیستم های منفرد وجود دارد. مضاعف بر این که احتمال در مکانیک کوانتومی ارجاع به وضعیت حال سیستم ندارد و تنها در مورد پس از انجام عمل اندازه گیری است. اما در مکانیک کلاسیک، احتمال وضعیت فعلی سیستم را تشریح می‎کند.[۸]
به فاجعه ماوراءبنفش معروف شد شکست مطلق مکانیک آماری کلاسیک در توصیف تغییرات مضرّات و آثار سوء کوتاه مدت، میان مدت و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع تفلونی، میله‌ی، می‌گردید، ۲-۱).