پایان نامه با واژه های کلیدی جمهوری اسلامی، نیروی کار

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

اقتصاد هستند که این مفهوم دروجود نیروی کار عرضه شده در میادین غیررسمی کار در کشور جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در شهرزابل پژوهشگر را بر آن داشت که ویژگی های این دسته از کارگران را مورد مطالعه قرار داده و با ارائه یافته های تحقیق پیشنهادهایی را برای سامان دادن این گروه ارائه نماید. لازم به ذکر است که دغدغه ی طرح چنین موضوعی