پایان نامه درمورد 
الگوریتم ژنتیک

پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

ط Manuscript File نرم افزار MATLAB ۴۸
۳-۴-۴ استفاده از الگوریتم ژنتیک نخبه گرا ۴۸
۳-۴-۴-۱ کدگذاری مقادیر پارامترها ۴۸
۳-۴-۴-۲ انتخاب تعداد جمعیت اولیه و تعداد نسل ها ۴۹
۳-۴-۴-۳ اعمال اپراتور پیوند و جهش در الگوریتم ژنتیک حاضر ۵۰
۳-۴-۵ استفاده از Lookup Table در محیط MATLAB Simulink ۵۰
۳-۴-۶ دلیل انتخاب ۳ پارامتر حاضر جهت

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد موتاژنی، تراتوژنیک، یابند.، ۴-۱اثرات