منابع پایان نامه ارشد درمورد 
عقب ماندگی

منابع پایان نامه ارشد درمورد عقب ماندگی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

وارفارین، ناشی از خونریزی است که منجر به رشد غیرهماهنگ و بد شکلی های ناشی از اسکار در هر یک از اندام ها هستند .
آژنزی کورپوس کالوزوم ، ناهنجاری های دندی واکر و آتروفی مخچه ای خط وسط دیسپلازی قدامی خط وسط ونترال مانند میکرو وفتالمی ، آتروفی اپتیک و کوری و تأخیر تکاملی و عقب ماندگی ذهنی هستند.

داروهای ضد میکروبی
تتراسیکلین ها:

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های مصلح، زردشتی، دنیا،، چنگال